ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แต่งงาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งงาน-, *แต่งงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งงาน(v) marry, See also: wed, get married, be married, Syn. สมรส, Ant. หย่าร่าง, หย่า, Example: ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เมื่อหญิงแต่งงานแล้วจะไปอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพ่อแม่ของสามี รวมกับบรรดาญาติพี่น้องของสามี, Thai Definition: ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่งงานก. ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี.
กล่าวแต่งงาน เช่น ฝรั่งกล่าวแหม่ม. (ประเพณีของชาวคริสเตียน), คำนี้ใช้เป็นปรกติในภาษาเขียน แต่ใช้เป็นภาษาพูดก็มีในบางลักษณะ เช่น กล่าวสุนทรพจน์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marriage Cohortแต่งงานใกล้เคียงกัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งงาน[taeng-ngān] (v) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)  FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
แต่งงานกัน[taeng-ngān kan] (v) EN: wed  FR: se marier
แต่งงานแล้ว[taeng-ngān laēo] (v, exp) EN: be married  FR: être marié ; être déjà marié
แต่งงานแล้ว[taeng-ngān laēo] (adj) FR: marié

English-Thai: Longdo Dictionary
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off(phrv) แต่งงาน, See also: มีคู่
intermarry with(phrv) แต่งงานกันระหว่าง, See also: แต่งงานกันในหมู่ของ
tie the knot(idm) แต่งงาน
intermarry(vi) แต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน
lead a woman to the altar(idm) แต่งงานกับผู้หญิง (คำเก่า)
make an honest woman of(idm) แต่งงานกับ (ผู้หญิง)
marry above(phrv) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า, Ant. marry beneath
marry beneath(phrv) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า, Ant. marry above
marry with(phrv) แต่งงานกับ
married(adj) แต่งงานแล้ว, See also: มีครอบครัว, สมรสแล้ว, Syn. wedded, espoused, Ant. single, unwedded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
bridal(ไบร'เดิล) adj. เกี่ยวกับเจ้าสาว,ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งงาน n. การแต่งงาน,งานเลี้ยงแต่งงาน
celibacy(เซล'ละบะซี) n. ภาวะที่ยังไม่ได้แต่งงาน,ความเป็นโสด,ชีวิตโสด
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
benedict(n) ชายที่เพิ่งแต่งงาน
bridal(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน
espousal(n) การแต่งงาน,การเข้าครอง,การสมรส,การหมั้น,การรับหลักการ
espouse(vt) สมรส,แต่งงาน,หมั้น,สนับสนุน,เข้าครอง,รับหลักการ
hymeneal(adj) เกี่ยวกับการสมรส,เกี่ยวกับการแต่งงาน
intermarriage(n การแต่งงานระหว่าง 2) ตระกูล
intermarry(vi) เกี่ยวพันกันโดยทางแต่งงาน
marital(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส
marriage(n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์
marriageable(adj) ควรจะสมรสได้แล้ว,แต่งงานได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
seit(prep) |+ คำนามหรือวลีที่บ่งช่วงเวลา| เป็นเวลา(ผ่านมานานช่วงระยะหนึ่งๆ) เช่น Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. เราแต่งงานกันมายี่สิบห้าปีแล้ว, Sie ist seit kurzem in unserer Firma. เธอเพิ่งเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราไม่นาน
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, Syn. sich verheiraten
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว, Syn. heiraten
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig

French-Thai: Longdo Dictionary
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, Ant. célibataire

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top