ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แต่งกาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งกาย-, *แต่งกาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งกาย(v) dress, See also: dress up, Syn. แต่งตัว, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย, Thai Definition: สวมเครื่องแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งกาย[taengkāi] (v) EN: dress ; put on clothing ; wear clothing ; attire  FR: s'habiller

English-Thai: Longdo Dictionary
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ, See also: queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel(vt) แต่งกาย, Syn. dress, clothe
array(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว
attire(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
cover(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
garment(vt) แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
civies(ซิฟ'วีซ) n.,pl. เครื่องแต่งกายพลเรือน
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes, clothes, dress, outfit
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
drape(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable, drapeable adj.
fullern. ผู้แต่งกายเต็มยศ
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
misfit(มิส'ฟิท,มิสฟิท') n. เครื่องแต่งกายที่ผิดขนาด,ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง, Syn. nonconformist
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous

English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
dress(vt) แต่งกาย,สวมเสื้อผ้า,แต่ง,ประดับ,ทำแผล
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top