ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แตรวง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตรวง-, *แตรวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตรวง(n) brass band, Example: เราจะหาแตรวงไปประโคมเธอเมื่อเธอมาถึงท่าอากาศยาน, Count Unit: วง, Thai Definition: วงดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลือง จำพวกแตรและเครื่องตี เช่น กลอง จะจัดเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ก็ได้ ใช้ในการบรรเลงเพลงต่างๆ
แตรวงโยธวาทิต(n) brass band, Count Unit: วง, Thai Definition: วงดนตรีทหารหรือตำรวจเป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลืองจำพวกแตร เครื่องตี และเครื่องลมต่างๆ มักจัดเป็นวงใหญ่ ใช้ในเวลากองทหารเดินและอื่นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตรวงน. วงดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองจำพวกแตร และเครื่องตีเช่นกลอง จะจัดเป็นวงใหญ่หรือวงเล็กก็ได้ ใช้ในการบรรเลงเพลงต่าง ๆ.
แตรวงโยธวาทิต(-โยทะวาทิด) น. วงดนตรีทหารหรือตำรวจเป็นต้นซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลือง จำพวกแตร เครื่องตี เช่น กลองใหญ่เล็ก และเครื่องลมต่าง ๆ มักจัดเป็นวงใหญ่ ใช้ในเวลากองทหารเดินและอื่น ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตรวง[traēwong] (n) EN: band ; musical group ; brass band  FR: groupe (musical) [m] ; orchestre [m] ; fanfare [f] ; orchestre de cuivres [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
band(n) วงดนตรี, See also: แตรวง, Syn. troupe

English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top