ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจกแจง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจกแจง-, *แจกแจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกแจง(v) enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai Definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจกแจงก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enumerate(vt) แจกแจง, See also: แจง, จาระไน, Syn. specify
explicate(vt) อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด, See also: แจกแจง, ขยายความ, Syn. clarify, explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top