ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แง่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แง่-, *แง่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่(n) trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count Unit: แง่
แง่(n) angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count Unit: แง่
แง่(n) edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai Definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
แง่(clas) rhizome, See also: rootstock, stem, Syn. ราก, Example: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ, Count Unit: แง่ง, Thai Definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น
แง่(n) root, See also: rhizome, Example: ขิงหยวกจะมีแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยนหรือมีแต่น้อยมาก, Thai Definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น
แง่(v) gnaw, See also: bite, bare the teeth in order to bite, Syn. กัด, Example: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ, Thai Definition: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
แง่ดี(n) optimism, See also: looking on the bright/good side, Syn. แง่บวก, Ant. แง่ร้าย, Example: แม่ก็ต้องเอาแต่แง่ดีของลูกมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่แล้ว, Thai Definition: นัยว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม
แง่งอน(n) artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai Definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
แง่บวก(adj) positive, Syn. แง่ดี, Ant. แง่ลบ, Example: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ, Thai Definition: ในด้านดี
แง่มุม(n) part, See also: aspect, angle, viewpoint, point of view, slant, Syn. มุมมอง, ส่วน, ประเด็น, Example: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แง่น. ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เหลี่ยม, ชั้นเชิง, เช่น ชาวแพแผ่แง่ค้าขายของ (นิ. นรินทร์), นัย.
แง่น. ตัว เช่น แต่งแง่ (จารึกสยาม), มิแต่งแง่ให้แม่ชม มิหวีผมให้แม่เชย (ลอ).
แง่ง ๑น. ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น.
แง่ง ๒, แง่ง ๆว. เสียงขู่ของหมาเมื่อจะกัดกันในเวลาแย่งอาหารกันเป็นต้น.
แง่งขิงน. เครื่องประดับยอดปรางค์ ทำเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ, ฝักเพกา ลำภุขัน สลัดได นพศูล หรือ นภศูล ก็เรียก.
แง่งอนน. อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน.
แง่ก. แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา).
แง่น ๆว. แสดงกิริยาโกรธอย่างหมาจะกัด.
แง้มก. เปิดแต่น้อย ๆ เช่น แง้มประตู.
แง้มน. ริม, ข้าง, เช่น ปากคลองบางกอกน้อยแง้มขวา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lingula of mandibleแง่กระดูกหน้ารูขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cam lobeแง่ลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic aspectsแง่เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Educational aspectsแง่การศึกษา [TU Subject Heading]
Environmental aspectsแง่สิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Genetic aspectsแง่พันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Health aspectsแง่สุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Immunological aspectsแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา [TU Subject Heading]
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Physiological aspectsแง่สรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Political aspectsแง่การเมือง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แง่[ngaē] (n) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance  FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
แง่[ngaē] (n) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint  FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[ngaē khit] (n, exp) EN: point of view  FR: point de vue [m] ; aspect [m]
แง่งอน[ngaē-ngøn] (n) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse  FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
แง่ดี[ngāe dī] (n, exp) EN: optimism looking on the bright/good side
แง่บวก[ngāe būak] (adj) EN: positive
แง้ม[ngaēm] (v) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed  FR: entrouvrir ; entrebâiller
แง่มุม[ngaēmum] (n) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant  FR: aspect [m]
แง่ร้าย[ngae rāi] (v) EN: pessimism ; inclination to expect the worst  FR: pessimisme [f]
แง่หิน[ngaē hin] (n) EN: ledge ; edges of a rock ; edges of a stone  FR: saillie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi, n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle(n) แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ ความเห็น, มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
phase(n) มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side
point of view(n) ความเห็น, See also: แง่คิด, มุมมอง, Syn. outlook, opinion
positive(adj) ทางบวก, See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี, Syn. optimistic, bright, confident, Ant. pessimistic
side(n) แง่มุม, See also: แง่, กรณี
standpoint(n) ทัศนคติ, See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น, Syn. attitude, viewpoint, opinion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n., pl. ไฟสลัว, ไฟหรี่
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad, moody, dark
obvert(ออบเวิร์ท) vt. พลิกให้เห็นอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนด้านดู,เปลี่ยนหน้าดู,เปลี่ยนเป็นแง่ตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
obverse(n) แง่,ผิวหน้า
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
optimistisch(adj, adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

French-Thai: Longdo Dictionary
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top