ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แคล้วคลาด

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคล้วคลาด-, *แคล้วคลาด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แคล้วคลาด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แคล้วคลาด*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคล้วคลาด[V] miss, See also: escape, avoid, Syn. รอดไป, พ้นไป, รอดพ้น, ปราศจาก, คลาดแคล้ว, Ant. ประสบ, พบเจอ, Example: ้เขาแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ก็เพราะมีความดีคุ้มครองนั่นเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคล้วคลาดก. รอดไป, พ้นไป, คลาดแคล้ว ก็ว่า.
คลาดแคล้ว(-แคฺล้ว) ก. รอดไป, พ้นไป, แคล้วคลาด ก็ว่า.
ดลบันดาลก. ให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีไม่ให้เป็น เช่น ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ หรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.
นิรภัย(-ระไพ) ว. ไม่มีภัย, แคล้วคลาดจากภัยอันตราย.
ปัดตลอดเรียก “นะ” ที่เขียนเป็นอักษรขอม สำหรับลงและปลุกเสกให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัยว่า “นะปัดตลอด”.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top