ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แข็ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็ง-, *แข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็ง(v) be hard, See also: be stiff, be solid, be rigid, be rocklike, be firm, Ant. อ่อน, Example: ต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai Definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
แข็ง(adj) hard, See also: stiff, solid, rigid, rocklike, firm, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
แข็ง(v) be strong, See also: be stiff, Ant. อ่อน, อ่อนแอ, Example: นักมวยคนนี้มันแข็งจริงๆ ท่าจะล้มมันได้ยาก, Thai Definition: เข้มแข็งทนทาน, ไม่แพ้ง่ายๆ
แข็ง(adj) strong, See also: stiff, Ant. อ่อน, Example: เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก, Thai Definition: ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ
แข็ง(v) solidify, See also: harden, be set, Ant. เหลว, นิ่ม, Example: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai Definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
แข็ง(adj) stiff, See also: hard, solid, firm, unyielding, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
แข็ง(adj) hard, See also: solid, stiff, Syn. แข็ง, Example: ปลวกมันอยู่ในจอมปลวกซึ่งเป็นกองดินแข็งๆ อย่างกับหิน, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
แข็งใจ(v) brace oneself, See also: force oneself to do something against one's will, Syn. อดใจ, Example: ี่ฉันอุตส่าห์แข็งใจไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพราะจะเก็บเงินไว้ไปเที่ยว, Thai Definition: พยายามฝืนใจเอาไว้หรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
แข็งขัน(adj) diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai Definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
แข็งขืน(v) resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ไม่ยอมตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งว. กระด้าง เช่น ลิ้นแข็ง
แข็งไม่อ่อน, ไม่นิ่ม, เช่น เนื้อแข็ง ของแข็ง
แข็งกล้า เช่น แดดแข็ง
แข็งไม่ยอมง่าย ๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, เช่น ใจแข็ง
แข็งแรง เช่น วันแข็ง ชะตาแข็ง, เข้มแข็ง, ทนทาน, เก่ง, เช่น ทำงานแข็ง วิ่งแข็ง
แข็งว่ายาก เช่น เด็กคนนี้แข็ง
แข็งนิ่งไม่ไหวติง, ไม่กระดิกกระเดี้ย, เช่น ขาแข็ง ตัวแข็ง.
แข่งก. ชิงเอาชนะกัน, ชิงดี, ชิงขึ้นหน้า.
แข้งน. ส่วนหน้าของขา ใต้เข่าลงไปถึงข้อเท้า, หน้าแข้ง ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า พระชงฆ์.
แข็งกร้าวว. แข็งกระด้าง, ไม่นุ่มนวล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indurate; induratedแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indurated; indurateแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tophaceousแข็ง, กรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerous; sclerosalแข็ง, กระด้าง [มีความหมายเหมือนกับ sclerotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosal; sclerousแข็ง, กระด้าง [มีความหมายเหมือนกับ sclerotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneousแข็งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rigidแข็งเกร็ง, แข็งทื่อ, แข็งงอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crustaceous; crustoseแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crustose; crustaceousแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catatonicแข็งทื่อ [การแพทย์]
Clotแข็งตัว,การแข็งตัว,การหยุดของเลือด [การแพทย์]
Coagulateแข็งตัวเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน,จับเป็นก้อน,จับก้อนแข็งตัว,จับตัวเป็นก้อนแข็ง,การแข็งตัว,แข็งตัว [การแพทย์]
Consolidationแข็งตัว,การแข็งตัว,แข็ง,การยึดเชื่อมติดของกระดูก,ทึบแข็ง,เงาทึบ,พยาธิสภาพเนื้อตัน [การแพทย์]
Curdแข็งตัว,นมเปรี้ยว,คราบ [การแพทย์]
Denseแข็งแรง [การแพทย์]
Duraแข็ง [การแพทย์]
Erectแข็งตัว [การแพทย์]
Firmแข็ง,แข็งมาก,แน่น,แน่นตึง [การแพทย์]
Frozenแข็ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็ง[khaeng] (v) EN: stiffen ; harden  FR: rigidifier ; affermir
แข็ง[khaeng] (x) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm  FR: dur ; solide ; raide ; fort
แข่ง[khaeng] (v) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match  FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่ง[khaeng] (adj) EN: racing ; competitive
แข้ง[khaeng] (n) EN: shin ; shank  FR: tibia [m]
แข็งขัน[khaengkhan] (adj) EN: diligent ; energetic
แข่งขัน[khaengkhan] (v, exp) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race  FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน[khaengkhan kan yāng phetrøn] (v, exp) EN: contest hotly  FR: lutter férocement
แข่งขันยิงธนู[khaengkhan ying thanū] (n, exp) EN: archery  FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันสูง[khaengkhan sūng] (adj) EN: competitive

English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
whip cream(n) ครีมที่ตีจนขึ้นแข็ง ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศครีม หรือกาแฟ เช่น Did you eat the whip cream from the fridge without asking me?, Syn. whipped cream

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able-bodied(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, fit
athletic(adj) ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
alive and kicking(idm) แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง
brace up(phrv) แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
feel fit(idm) แข็งแรง, See also: มีสุขภาพดี
firm up(phrv) แข็งมากขึ้น, See also: แห้งมากขึ้น
firm(adj) แข็ง, See also: ไม่นิ่ม, Syn. hard, solid, rigid, Ant. soft, yielding
firm(vi) แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น), See also: ปรับตัวขึ้น, Syn. recover
fit(adj) ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
flinty(adj) แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
berg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
birse(n) ขนแข็ง
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indurate(vt) แข็งตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj, な) แข็งแรง ทนทาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
強い[つよい, tsuyoi] (adj) แข็งแรง, See also: A. 弱い

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強まる[つよまる, tsuyomaru] TH: แข็งแกร่งขึ้น  EN: to get strong
固まる[かたまる, katamaru] TH: แข็งขึ้น  EN: (vi) to harden
凍結[とうけつ, touketsu] TH: แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง  EN: frozen
強い[つよい, tsuyoi] TH: แข็งแรง  EN: strong
凝る[こる, koru] TH: แข็งเกร็ง  EN: to grow stiff
凍る[こおる, kooru] TH: แข็งตัว  EN: to freeze
凍る[こおる, kooru] TH: แข็งจนกลายเป็นน้ำแข็ง  EN: to be frozen over

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj, adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา, See also: A. locker
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง
Käfer(n) |der, pl. Käfer| แมลงปีกแข็ง เช่น แมลงเต่าทอง
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
Gletscher(n) |der| ธารน้ำแข็ง
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง
chèvre(n) |f| แพะ เช่น lait de chèvre นมแพะ, tomme de chèvre เนยแข็งที่ทำจากนมแพะ
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top