ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แก้แค้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก้แค้น-, *แก้แค้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้แค้น(v) revenge, See also: get even with, take vengeance on, avenge, vindicate, Syn. เอาคืน, ล้างแค้น, แก้เผ็ด, Example: เขาทำไปเพื่อแก้แค้นผู้ที่ฆ่าบิดาของเขา, Thai Definition: ทำตอบบ้างให้หายแค้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้แค้นก. ทำตอบด้วยความแค้นหรือเพื่อให้หายแค้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้แค้น[kaēkhaēn] (v) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate  FR: venger ; se venger
แก้แค้นแทน[kaēkhaēn thaēn] (v, exp) FR: venger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avenge(vi) แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น
avenge(vt) แก้เผ็ด, See also: แก้แค้น, Syn. revenge, requite, ertaliate
avenge of(phrv) แก้แค้นให้กับ, See also: ต้องการแก้แค้นเรื่อง
avenge on(phrv) แก้แค้น, Syn. revenge on
get back(phrv) แก้แค้น, See also: แก้คืน, ล้างแค้น, Syn. get even
get even(phrv) แก้แค้น, See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ, Syn. get back, get back at, have back, pay back, revenge on
get even with(idm) แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด
have one's own back(idm) แก้แค้น, See also: ลงโทษกลับ, Syn. get even
pay back(phrv) ลงโทษ, See also: แก้แค้น, Syn. get even.
pay off(phrv) แก้แค้น, Syn. get even

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation, recompense
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge, vengeance
revenged(รีเวนจฺดฺ') adj. ได้แก้แค้นแล้ว
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น,เป็นการตอบแทน,เกี่ยวกับเวรกรรม
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revenge(vt) ล้างแค้น,แก้แค้น,แก้เผ็ด,ผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท

German-Thai: Longdo Dictionary
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
befriedrigen(vt) |befriedigte, hat befriedigt| ทำให้พอใจ เช่น seine Rache befriedigen แก้แค้นให้สำเร็จ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top