ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แก่

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แก่-, *แก่*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่องแก่(n) rafting

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่าว(modal, verb) แก่แดด *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่(adj) dark, See also: deep, strong, Syn. เข้ม, จัด, Ant. อ่อน, Example: ที่หน้าจอจะมีลักษณะคล้ายจอสีมากโดยสามารถแยกเฉดสีอ่อนแก่ได้ ทำให้สามารถใช้งานในด้านกราฟฟิกได้ดี
แก่(v) be old, See also: be aged, Syn. ชรา, เฒ่า, Ant. อ่อน, หนุ่มสาว, เด็ก, Example: เราควรใช้ชีวิตให้สมวัย เมื่อแก่ก็ดำเนินชีวิตวัยชราให้สมวัยอย่างสดชื่น, Thai Definition: มีอายุมาก, อยู่ในวัยชรา
แก่(prep) to, See also: for, Syn. ต่อ, แด่, Example: ประธานาธิบดีถูกบังคับให้มอบอำนาจในการปกครองแก่คณะทหาร, Thai Definition: ใช้นำหน้านามฝ่ายรับ
แก่(n) islet, See also: isle, cataract, Syn. โขดหิน, พืดหิน, Example: นายเรือต้องคอยระวังไม่ให้เรือชนแก่ง, Count Unit: แก่ง, Thai Definition: พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ มักจะมีตามต้นแม่น้ำ
แก่(n) core, See also: heart of wood, kernel, Example: ยาไทยขนานนี้ต้องใช้แก่นของไม้ไม่ใช่เปลือก, Thai Definition: เนื้อไม้แข็งและมีสีเข้ม อยู่ถัดกระพี้เข้าไป
แก่ไฟ(v) be overdone, See also: be overcooked, Example: ปลาทอดตัวนี้แก่ไฟไปหน่อย, Thai Definition: ใช้ไฟแรงเกินไป (มักใช้แก่การหุงหรือต้มที่ใช้ไฟแรงจนเกือบไหม้)
แก่ตัว(v) be old, See also: be aged, get old, Syn. แก่, ชรา, แก่ชรา, แก่เฒ่า, Ant. หนุ่มสาว, Example: คุณปู่ก็แก่ตัวลงทุกวันคงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอก, Thai Definition: ย่างเข้าวัยแก่
แก่วัด(adj) staying a long time in the Buddhist temple, See also: having spent time in the temple for a long time, Example: ผมเบื่อพวกแก่วัดเหล่านี้เต็มทน, Thai Definition: มีท่าทีหรือความคิดเห็นแบบคนที่ได้รับการอบรมจากวัดหรืออยู่วัดนาน
แก่แดด(adj) precocious, See also: premature, Syn. แก่แดดแก่ลม, Example: เด็กคนนี้ทำตัวเป็นเด็กแก่แดด ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเลียนแบบผู้ใหญ่, Thai Definition: ทำเป็นแก่เกินอายุ (มักใช้แก่เด็ก)
แก่กล้า(v) be proficient in, See also: be highly skillful in, excel at/in, be strong, be vigorous, be robust, Syn. เก่ง, เข้มแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: วิชาของเขาแก่กล้าขึ้นทุกวัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่ว. มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน ไม้แก่ เด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคนนั้น, อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่ หญิงแก่, จัด เช่น เหลืองแก่ แก่เปรี้ยว แก่หวาน
แก่โดยปริยายหมายความว่า จัดเจน หนัก หรือ ยิ่งไปในทางนั้น เช่น แก่สังคม แก่วิชา แก่เหล้า แก่เล่น แก่ไฟ.
แก้ ๑น. ชื่อเบี้ยตัวโต ๆ สำหรับขัดผ้านุ่งให้ผิวเป็นมัน เช่น ผ้าลาย เรียกว่า เบี้ยอีแก้ หรือ เบี้ยแก้ใหญ่. (ดู เบี้ยแก้ ประกอบ).
แก่บ. ใช้นำหน้านามฝ่ายรับ เช่น ให้เงินแก่เด็ก.
แก้ ๒ก. ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่ เช่น แก้ปม แก้เงื่อน
แก้ ๒ทำให้หลุดให้พ้นไป เช่น แก้คดี
แก้ ๒ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้, ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร, แก้ไข ก็ว่า
แก้ ๒ทำให้หาย เช่น แก้เก้อ แก้ขวย แก้จน แก้โรค
แก้ ๒เฉลย, อธิบายให้เข้าใจ, เช่น แก้ปัญหา แก้กระทู้
แก้ ๒ร้องเพลงหรือลำตัดเป็นต้นโต้ตอบกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presenileแก่ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duramen; heartwoodแก่[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heartwood; duramenแก่[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kernelแก่นกลาง, เคอร์เนล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
themeแก่นเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Faust themeแก่นเรื่องแบบเฟาสต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
coreแก่นโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outer coreแก่นโลกชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inner coreแก่นโลกชั้นใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapidsแก่ง, Example: ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Aging, Prematureแก่เร็ว, แก่เร็วกว่ากำหนด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่[kaē] (v) EN: be old ; be aged  FR: être âgé ; prendre de la bouteille (fam.)
แก่[kaē] (adj) EN: old ; aged  FR: vieux ; âgé
แก่[kaē] (adj) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated  FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
แก่[kaē] (adj) EN: ripe ; mature ; grown up  FR: mûr ; mature
แก่[kaē] (prep) EN: to ; for  FR: pour ; envers
แก้[kaē] (v) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure  FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้[kaē] (v) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve  FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้[kaē] (v) EN: repair ; mend ; fix  FR: réparer
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้[kaē] (v) EN: alleviate ; dispel  FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advanced in years(idm) แก่, See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
be over the hill(idm) แก่เกินจะใช้ประโยชน์หรือใช้งาน
decrepit(adj) แก่ตัวลง, See also: เสื่อมลง, ชราภาพ, Syn. poor condition
each other(pron) ซึ่งกันและกัน, See also: แก่กันและกัน, Syn. mutually, reciprocally
elder(adj) แก่กว่า, See also: อาวุโส, แก่, สูงวัย, Syn. senior
eldest(adj) แก่ที่สุด, See also: อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
essence(n) แก่น, See also: แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. basis, core, nature
flavour(n) ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel
for(prep) เพื่อ, See also: แก่, ให้แก่, ให้กับ
get past(phrv) แก่เกินกว่าจะใช้หรือทำงานทำงาน, Syn. be past

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile, old, advanced -A.: young, new, green
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น
ancient(adj) เก่าแก่,โบราณ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
焦点[しょうてん, shouten] (n) แก่นของปัญหา
生意気[なまいき, namaiki] (adj) แก่แดด

German-Thai: Longdo Dictionary
alt(adj) เก่า, แก่
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Streber(n) |der, pl. Streber| คนที่คงแก่เรียน
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, Syn. gemäß
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, Ant. nouveau
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top