ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แกะสลัก

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกะสลัก-, *แกะสลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะสลัก[V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, Syn. chip at, sculpture
character[VT] สลักอักษร, See also: แกะสลักอักษร, Syn. engrave
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out
engrave on[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave upon[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto
etch in[PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in
enchase[VT] เลี่ยม, See also: แกะสลักลงบนโลหะ, Syn. carve, emboss, engrave
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
carven(คาร์'เวิน) adj. ซึ่งแกะสลัก
carving(คาร์'วิง) n. การแกะสลัก,งานแกะสลัก
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
figureheadn. หัวหน้าในนาม (ไม่มีอำนาจ) ,รูปแกะสลักของเรือ
figurinen. รูปแกะสลักเล็ก ๆ ,รูปประดับเล็ก ๆ
glyph(กลีฟ) ร่องสลัก,รูปแกะสลัก,สัญลักษณ์รูปภาพ,ภาพสัญลักษณ์หรือภาษา, See also: glyphic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
grave(vt) แกะสลัก,ฝัง,จารึก
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve
彫る[ほる, horu] Thai: แกะสลัก English: to carve

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top