ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอ็น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอ็น-, *เอ็น*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tendinitisเอ็นอักเสบ, See also: S. tendonitis

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็นดู(v) be loving, See also: be kind, be merciful, Syn. ปรานี, เมตตา, รักใคร่, Example: คุณยายเอ็นดูหลานๆ เพราะสงสารที่พ่อแม่ทิ้งไป, Thai Definition: มีใจรักใคร่
เอ็นยึด(n) ligament, Example: ปรอทแก้วตาที่อยู่หลังม่านตา มีรูปร่างเป็นเลนส์นูน ตรงบริเวณศูนย์สูตรมีรูปเรียว และมีเอ็นยึดกับส่วนซิเลียรีโพรเซส
เอ็นจีโอ(n) Non Government Organizations, See also: NGOs, Syn. องค์กรพัฒนาเอกชน
เอ็นบีเอ(n) National Basketball Association, See also: NBA, Syn. สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอ็นน. กลุ่มหรือมัดเส้นใยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งเรียงตัวในทิศทางเดียวเห็นได้ชัด และไม่มีกล้ามเนื้อยึดที่ปลาย, ชาวบ้านเรียก เส้นเอ็น.
เอ็นกล้ามเนื้อน. เอ็นชนิดที่ปลายใดปลายหนึ่งยึดกับกล้ามเนื้อ.
เอ็นดูก. มีใจรักใคร่, ปรานี.
เอ็นอ่อนน. ชื่อไม้เถาชนิด Cryptolepis buchananii Roem. et Schult. ในวงศ์ Asclepiadaceae ดอกสีนวล เถาใช้ทำยาได้.
อาสูรเอ็นดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ligamentเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon; sinewเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenositis; tendinitis; tenonitis; tenontitisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendinitis; tenonitis; tenontitis; tenositisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenonitis; tendinitis; tenontitis; tenositisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenontitis; tendinitis; tenonitis; tenositisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens zonule; zonule of Zinn; zonule, ciliaryเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary zonule; zonule of Zinn; zonule, lensเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
DNA probesเอ็นเอ โพรบ, ดีเอ็นเอ โพรบ [TU Subject Heading]
Endoscopyเอ็นโดสโคปีย์ [TU Subject Heading]
Endosulfanเอ็นโดซัลแฟน [TU Subject Heading]
Enterobacteriaceaeเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซี [TU Subject Heading]
Enterococcusเอ็นเทอโรคอคคัส [TU Subject Heading]
Enterococcus faecalisเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส [TU Subject Heading]
Indomethacinเอ็นโดเมทาซีน [TU Subject Heading]
Ligamentsเอ็นยึด [TU Subject Heading]
Periodontal ligamentเอ็นปริทันต์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นจีโอ[En.Jī.Ō.] (x) EN: NGO ; Non Government Organization  FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
เอ็นทรานซ์[enthrān] (n) EN: entrance  FR: entrée [f]
เอ็นบีเอ[En.Bī.Ē.] (x) EN: NBA  FR: NBA [f]
เอ็นยึด[enyeut] (n) EN: ligament  FR: ligament [m]
เอ็นเซลาดุส[Ensēlādus] (n, prop) EN: Enceladus

English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Achilles tendon(n) เอ็นร้อยหวาย
catgut(n) เอ็นที่ทำจากไส้แกะใช้ในเครื่องดนตรีประเภทสาย, Syn. gut
hamstring(n) เอ็นร้อยหวาย
ligament(n) เอ็น, See also: เส้นเอ็น
tendon(n) เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก, See also: เอ็น, เส้นเอ็น, Syn. cord, ligament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
amylase(แอม' มิเลส) n. เอ็นไซม์ย่อมแป้งชนิดหนึ่ง
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
catgut(แค็ท'กัท) n. เอ็นเย็บบาดแผล
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
chord(n) สายพิณ,สายซอ,เอ็น,เสียงประสาน
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
ligament(n) เอ็น
mouse(n) หนู,คนน่าเอ็นดู,คนขี้อาย
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
quaint(adj) น่าเอ็นดู,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แปลกตา,ประหลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) เอ็นหอย
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) เอ็นหอย
踵骨腱[しょうこつけん, shoukotsuken] (n) เอ็นร้อยหวาย

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top