ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอื้อม

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอื้อม-, *เอื้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอื้อม[V] reach with the arm, See also: reach out, stretch out one's hand, hold out one's hand, Example: ชายหนุ่มเขย่งตัวเพียงนิดเดียวก็เอื้อมมือปาดฝุ่นออกจากองค์พระได้, Thai definition: ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
เอื้อมมือ[V] reach out for, See also: stretch out one's hand for, Example: น้องคนกลางเอื้อมมือไปถอนหญ้าเขียวที่ขึ้นอยู่ตามนอกรั้วมาหลอกล่อกระต่าย, Thai definition: ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
เอื้อมมือ[V] reach out for, See also: stretch out, be ambitious, Syn. ใฝ่สูง
เอื้อมมือ[V] reach out for, See also: stretch out, be ambitious, Syn. ใฝ่สูง
เอื้อมมือ[V] reach out for, See also: stretch out one's hand for, Example: น้องคนกลางเอื้อมมือไปถอนหญ้าเขียวที่ขึ้นอยู่ตามนอกรั้วมาหลอกล่อกระต่าย, Thai definition: ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
เอื้อมอาจ[V] be impudent, See also: be presumptuous, be impertinent, be rampant, Syn. อาจเอื้อม, บังอาจ, Example: ขโมยเอื้อมอาจเข้าไปในบ้านนายตำรวจ, Thai definition: ล่วงเกินไม่รู้จักสูงต่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอื้อมก. ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
เอื้อมโดยปริยายหมายความว่า ใฝ่สูง.
เอื้อมอาจก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ตํ่า, อาจเอื้อม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม Night and Fog (1956)
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any "" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And it's within my reach.และมันอยู่แค่เอื้อมของผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I can reach it.ฉันเอื้อมถึง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I can reach it.ฉันเอื้อมถึง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He reached out for you.เขาเอื้อมมือออกสำหรับคุณ The Russia House (1990)
It was there that I knew I belonged.มันอยู่แค่เอื้อม ผมเกิดมาเพื่อมัน Goodfellas (1990)
The rock and the lowering skies.ทั้งก้อนหินและท้องฟ้าใกล้แค่เอื้อม Wuthering Heights (1992)
Up on the left there! Above you!เอื้อมไปซิหินทางซ้ายนั่นเหนือตัวเจ้า Rapa Nui (1994)
Oh, she's out of reach, even for you.เธออยู่เกินเอื้อม แม้แต่สำหรับแก 10 Things I Hate About You (1999)
- No one's out of reach for me. - You wanna put money on that?ไม่มีใครเกินเอื้อมสำหรับฉัน อยากพนันกันมั๊ยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
Eun-joo, Everyone I loved were always out of my reach and I think I ached for them.มุนจู ทุกคนที่ผมรัก มักจะอยู่ไกลเกินเอื้อมทั้งนั้น... Il Mare (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
เอื้อมมือ[v. exp.] (eūam meū) EN: reach for   
เอื้อมมือไปหยิบ[v. exp.] (eūam meū pai yip) EN: reach out ; reach for   
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent   
เอื้อมไม่ถึง[adj.] (eūam mai theung) EN: out of reach ; unreachable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get out of[PHRV] เอื้อมไม่ถึง, See also: เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายจนเกินจะเอื้อมถึงหรือเข้าถึง
get out of[PHRV] เอื้อมไม่ถึง, See also: เปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายจนเกินจะเอื้อมถึงหรือเข้าถึง
reach[VI] เอื้อม, See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง, Syn. grasp, stretch to
reach[VT] เอื้อม, See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง
reach down[PHRV] เอื้อมถึง (ข้างล่าง), See also: เอื้อมลง, Syn. hand down, pass down
reach for[PHRV] เอื้อมไปถึง, See also: ยื่นมือถึง
reach forward[PHRV] เอื้อมไปข้างหน้า
reach up[PHRV] ยื่นขึ้นสูง, See also: เอื้อมสูง, เอื้อมขึ้นไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hand(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)
reach(รีชฺ) vt.,vi. (การ) ถึง,มาถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทาง,ช่วงแขนของนักมวย, See also: reachable adj reacher n., Syn. extend,present,touch
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค

English-Thai: Nontri Dictionary
reach(n) ขอบเขต,การบรรลุ,การยื่น,การเอื้อม
reach(vi) ยื่นออกมา,เอื้อม,ไปถึง,ครอบงำ,เจาะทะลุ
reach(vt) บรรลุ,มาถึง,ไปถึง,เอื้อม,ยื่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top