ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอียน

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอียน-, *เอียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอียน[V] be bored, See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something, Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ, Example: ฉันเอียนกับถ้อยคำยกยอของหล่อนเต็มที, Thai definition: ไม่ชอบสิ่งที่มีมากไป แม้จะเป็นสิ่งดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอียนว. ชวนให้คลื่นไส้ (มักใช้แก่รสหวาน).
เอียนก. เบื่อมาก เช่น ฉันเอียนหน้าเขาเต็มทีแล้ว.
เอียนน. ปลาไหลนา. (ดู ไหล ๑).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've had enough of your damn flirting!ฉันเอียนกับคำพูด บ้าๆ ของแกเต็มทีแล้ว! Akira (1988)
I've seen enough helicopters for one day, thank you.วันนี้ฉันเห็นมันจนเอียนแล้ว ขอบใจ Goodfellas (1990)
The owner is lan Lamont...เจ้าของชื่อเอียน ลามอนท์ โคโรเนอร์เก็บชิ้นส่วนของเขาไว้ The Jackal (1997)
Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.ไปพล่ามให้คนอื่นฟังเถอะ ฉันได้ยินมาจนเอียนแล้ว As Good as It Gets (1997)
I'm so sick of these liberal hypocrites.ฉันเอียนพวกมือถือสากปากถือศืลเต็มทีแล้ว American History X (1998)
You make me fucking sick!แกทำให้ฉันเอียนว่ะ! American History X (1998)
He shouldn't be doing that. I'm getting sick of it, man.เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอก/ ฉันเอียนแล้วว่ะ พวก American History X (1998)
Jesus, Elin, you're insane! That's disgusting!พระเจ้า Elin เธอมันโรคจิต\ น่าสะอิดสะเอียน Show Me Love (1998)
I'm tired of all that teenybopper stuff.แล้วฉันก็เอียนพวกวงเด็กวัยรุ่นผู้หญิงเต็มที Blues Harp (1998)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียนAnna and the King (1999)
He's positively vomititious, Giselle.เขาทำตัวน่าสะอิดสะเอียนที่สุด Mona Lisa Smile (2003)
And you spy on them, and you're disgusted.และคุณก็แอบดูพวกเขา คุณรู้สึกสะอิดสะเอียน The Dreamers (2003)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloy[VI] เอียน, See also: เบื่อเนื่องจากมีมากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
hawaiian(อะไว'เอียน) adj. เกี่ยวกับฮาวาย. n.ชาวเกาะฮาวาย,ภาษาท้องถิ่นของเกาะฮาวาย
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
repugnant(รีพัก'เนินทฺ) adj. ต่อต้าน,คัดค้าน,เป็นปฏิปักษ์,รังเกียจอย่างแรง,สะอิดสะเอียน, Syn. repulsive
satiate(เซ'ชีเอท) vt. ทำให้พอใจอย่างยิ่ง,ทำให้อิ่มแปล้,ทำให้น่าเบื่อ,ทำให้เอียน. adj. พอใจยิ่ง,อิ่มอกอิ่มใจ,เต็มอิ่ม, See also: satiation n., Syn. surfeit,satisfy,gratify,suffice
satiated(เซ'ชีเอทิด) adj. เต็มอิ่ม,อิ่มแปล้,อิ่มจนเอียน,พอใจอย่างยิ่ง
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
repulsion(n) การขจัด,การไล่,ความสะอิดสะเอียน,การผลักไส,การขับไล่
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
satiate(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้อิ่ม,ทำให้เอียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top