ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาใจ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาใจ-, *เอาใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาใจ(v) try to please, See also: behave well, please, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Example: หล่อนประจบเอาใจมารดามากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองทำความผิด, Thai Definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เอาใจช่วย(v) wish somebody success, See also: wish success to somebody, Example: ในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันผนึกกำลังเอาใจช่วยรัฐบาลไทย, Thai Definition: อยากให้สมปรารถนา, ช่วยเป็นกำลังใจให้
เอาใจออกห่าง(v) estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai Definition: ตีตัวจาก
เอาใจเขามาใส่ใจเรา(v) be considerate, See also: be thoughtful, Example: ผู้ปกครองควรสั่งสอนให้เด็กเอาใจเขามาใส่ใจเรา และไม่ควรทำร้ายผู้อื่น, Thai Definition: นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเราจะทำอะไรกับเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาใจก. คอยปฏิบัติให้ถูกใจ, ตามใจ.
เอาใจช่วยก. อยากให้สมปรารถนา, ช่วยเป็นกำลังใจให้.
เอาใจดูหูใส่ก. ใฝ่ใจ, ตั้งใจ.
เอาใจออกหากก. ห่างเหินไปไม่ร่วมมือร่วมใจเหมือนเดิม, ตีตนจากไป, ปลีกตัวออกไป, ตีตัวออกหาก ก็ว่า.
เอาใจเขามาใส่ใจเราก. ให้รู้จักเห็นใจผู้อื่น.
เอาใจใส่ก. ใฝ่ใจ, ตั้งใจ.
งอแงเอาใจยาก.
โจทเจ้าเอาใจออกหาก.
ระวังเอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสียเป็นต้น, เช่น ระวังตัวให้ดี ระวังโจรผู้ร้าย ระวังถูกล้วงกระเป๋า เวลาข้ามถนนให้ระวังรถ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาใจจริง[aojai jing] (v, exp) FR: prendre au sérieux
เอาใจช่วย[aojai chūay] (v, exp) EN: wish somebody success ; wish success to somebody  FR: soutenir ; encourager
เอาใจยาก[aojai yāk] (v, exp) FR: être exigeant ; être difficile
เอาใจเสมอ[aojai samoē] (v, exp) FR: être obligeant ; être complaisant
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care for(phrv) ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
dance on(phrv) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance upon
dance upon(phrv) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน), See also: สนใจ, Syn. dance on
fastidious(adj) พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous
get down to(phrv) เอาใจใส่อย่างมาก, Syn. come down to
hang on(phrv) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon(phrv) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
heed(vt) เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed(vi) เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
to someone's liking(idm) เอาใจ, See also: ทำตามใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus, beaux
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o

English-Thai: Nontri Dictionary
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extroverted(adj) เอาใจใส่

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top