ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาอยู่

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาอยู่-, *เอาอยู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาอยู่[ADV] unusually, Syn. เอาการ, เอาเรื่อง, Thai definition: ยิ่งกว่าธรรมดา
เอาอยู่[ADV] enough, Thai definition: พอสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาอยู่ว. เอาการ, เอาเรื่อง, เช่น ระยะทางไกลเอาอยู่, ถ้าใช้ในลักษณะปรารภเชิงขอความเห็นหรือแสดงความหนักใจเป็นต้น มักใช้ว่า เอาอยู่นะ เช่น ปัญหานี้ยากเอาอยู่นะ.
เอาอยู่ก. ปกครองได้, ควบคุมได้, เช่น เด็กคนนี้เกเรมาก คิดว่าจะเอาอยู่ไหม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, heck, a Colt army issue will put a man down and keep him there.แต่ถ้ามีอะไรล่ะก็ แค่นี้ปืนโคลท์ก็เอาอยู่หมัดแน่ Phantasm (1979)
- Now the speed seems too much, and I don't think he's going to be able to hold it. Oh!ผมไม่คิดว่าเขาจะเอาอยู่ Cool Runnings (1993)
Probably out fucking that dorky Prince of Real Estate asshole.คงเอาอยู่กับเจ้าชายเรียล เอสเทท นั่นล่ะมั้ง American Beauty (1999)
Yeah, he can handle it.เขาเอาอยู่น่ะ The Day After Tomorrow (2004)
No, listen, there's 90 vultures and just one carcass.ฟังนะ มีอยู่ที่เดียว แต่มีคนจ้องจะเอาอยู่เพียบ Just Like Heaven (2005)
I can contain this, sir.ผมเอาอยู่ครับท่าน Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I prefer to see it as the promise of redemption.ถ้ามันช่วยไถ่โทษข้าได้ ข้าน่ะเอาอยู่แล้ว.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Aim for between 40 and 60cm.เอาอยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 แหละ The Two in Tracksuits (2008)
So far?เอาอยู่City of Ember (2008)
Well, if those braces hold,ถ้าไม้ค้ำนี่เอาอยู่ Under & Out (2008)
You got this I got your ass papa let's make some money!เอาอยู่นะ ไม่อยู่ฉันให้เตะเลย รวยล่ะงานนี้ Fast & Furious (2009)
You've been knocking them out of the park since day one.เธอเอาอยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะ Ballad (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top