ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอร็ดอร่อย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอร็ดอร่อย-, *เอร็ดอร่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอร็ดอร่อย(v) be delicious, See also: be tasty, be yummy, be ambrosial, be delectable, be scrumptious, be toothsome, Syn. อร่อย, Example: สัญชาติญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือเอร็ดอร่อยในรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
เอร็ดอร่อย(adv) deliciously, See also: tastily, ambrosially, delectably, scrumptiously, toothsomely, Syn. อร่อย, Example: เด็กๆ กินข้าวด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย, Thai Definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
เอร็ดอร่อย(v) be enjoyable, See also: be joyful, Syn. สนุกสนาน, Example: การนินทาเพื่อนฝูงลับหลังนั้นเอร็ดอร่อยกว่าการกระแนะกระแหนกันต่อหน้า
เอร็ดอร่อย(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai Definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอร็ดอร่อย(อะเหฺร็ดอะหฺร่อย) ว. อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially, sincerely
kickshaw(คิค'ชอ) n. สิ่งที่เอร็ดอร่อย,ของที่สวยหรูแต่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top