ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เห็นแก่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นแก่-, *เห็นแก่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่(v) think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai Definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
เห็นแก่ได้(v) be selfish, See also: be greedy, be mercenary, be avaricious, Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้, Example: เขาเห็นแก่ได้เกินพอดีมากไป ทำให้ไม่สามารถร่วมงานกับผมได้
เห็นแก่หน้า(v) save one's face, See also: be prejudiced in favour of, Syn. เกรงใจ, ให้เกียรติ, Example: ดีที่ฉันเห็นแก่หน้าผู้ใหญ่ที่มาในงาน ไม่อย่างนั้นฉันจะแฉให้หมดเปลือก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เห็นแก่ก. มุ่งเฉพาะเพื่อ เช่น เห็นแก่ตัว เห็นแก่พวก เห็นแก่ได้.
เห็นแก่หน้าก. ลำเอียงในบุคคล, มุ่งเฉพาะคน.
อัตเหตุเห็นแก่ตัว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
เห็นแก่ตัว[henkaētūa] (adj) EN: selfish  FR: égoïste ; égocentrique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avaricious(adj) โลภ, See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ, Syn. greedy, lustful, Ant. generous
enter into(phrv) เห็นใจ, See also: เห็นแก่
petty(adj) ที่ใจแคบ, See also: เห็นแก่ตัว, Syn. close-minded, narrow-minded, insular, Ant. bighearted
self-centered(adj) เห็นแก่ตัวเอง, See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง, Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic
selfish(adj) เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish, egocentric
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self, egotism -pl. egos
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
hoggish(adj) เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
selbstsüchtig(adj) เห็นแก่ตัวเอง, Syn. egoistisch

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top