ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหล้า

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหล้า-, *เหล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล้า(n) alcohol, See also: liquor, spirit, booze, Syn. สุรา, น้ำเมา, Example: ผมเป็นโรคตับแข็ง เนื่องจากดื่มเหล้าจัดเมื่อสมัยหนุ่มๆ, Thai Definition: น้ำเมาที่กลั่นหรือหมักแล้ว
เหล้าขาว(n) rice whisky, Example: ชาวบ้านในชนบทนิยมดื่มเหล้าขาวกัน, Count Unit: แก้ว, ขวด
เหล้าขาว(n) rice whisky, Example: ชาวบ้านในชนบทนิยมดื่มเหล้าขาวกัน, Count Unit: แก้ว, ขวด
เหล้าสาเก(n) sake, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: เหล้าของประเทศญี่ปุ่น
เหล้าไวน์(n) wine, Syn. ไวน์, Example: อาหารมื้อนี้มีซุปมะเขือเทศ ปลาทอด ขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: เหล้าที่หมักจากผลไม้
เหล้าองุ่น(n) wine, Syn. เหล้าไวน์, ไวน์, Example: คุณลุงชอบจิบเหล้าองุ่นก่อนกินอาหารค่ำทุกคืน
เหล้าบรั่นดี(n) brandy, Syn. บรั่นดี, Example: คอกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย, Count Unit: แก้ว, ขวด, Thai Definition: ชื่อสุราชนิดหนึ่งกลั่นจากเหล้าองุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหล่า(เหฺล่า) น. พวก, ก๊ก, เช่น เหล่ามนุษย์ เหล่าสัตว์ เหล่าอันธพาล, กำลังพลของทหารซึ่งประกอบกับคำอื่นมีลักษณะเฉพาะของงาน เช่น เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารราบ
เหล่าที่ซึ่งเคยเพาะปลูกแล้วทิ้งให้ร้าง, (ถิ่น–พายัพ) ป่าละเมาะ.
เหล่า(เหฺล่า) ว. ใช้ประกอบกับคำนามแสดงว่ามีจำนวนมาก เช่น คนเหล่านี้ ของเหล่านั้น.
เหล้า(เล่า) น. นํ้าเมาที่กลั่นหรือหมักแล้ว.
เหล่ากอน. เชื้อสาย เผ่าพันธุ์, ต้นตระกูล, บางทีใช้ควบกับคำอื่น เช่น เทือกเถาเหล่ากอ พงศ์เผ่าเหล่ากอ โคตรเหง้าเหล่ากอ.
เหล้าขาวดู เหล้าโรง.
เหล้ายาปลาปิ้งน. สุราและกับแกล้ม.
เหล้าแห้งน. ยาเสพติดชนิดหนึ่งประเภทกดประสาทสมอง เป็นยานอนหลับจำพวกบาร์บิทูเรต ซึ่งผลิตออกมาในรูปของโซเดียมเซโคบาร์บิทาล และเรียกกันสั้น ๆ ว่า เซโคนัล ทางแพทย์ใช้เป็นยานอนหลับประเภทออกฤทธิ์ระยะสั้น.
เหล้าโรงน. เหล้าที่กลั่นจากโรงงานสุราโดยทั่วไปมักมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ประมาณ ๒๘ ดีกรี หรือ ๔๐ ดีกรี, เหล้าขาว ก็เรียก.
ชาติ ๑, ชาติ- ๑เหล่ากอ, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, เช่น ชาตินักรบ ชาติไพร่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ammonia Spirit, Aromaticเหล้าแอมโมเนียหอม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล่า[lao] (n) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number  FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
เหล่า[lao] (n) EN: arm of national defense ; armed services ; corps
เหล้า[lao] (n) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)  FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
เหล่ากอ[laokø] (n) EN: family background  FR: souche [f] ; famille [f]
เหล้าขาว[lao khāo] (n, exp) EN: white spirit ; rice whisky  FR: alcool blanc [m]
เหล้าจีน[lao Jīn] (n, exp) EN: Chinese wine
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล่านั้น[laonan] (pr) FR: ces ; ceux-là
เหล่านี้[laonī] (pr) EN: these  FR: ces ; ceux-ci
เหล่าประเทศของเรา[lao prathēt khøng rao] (n, exp) EN: our countries  FR: nos pays

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alcohol(n) เหล้า, See also: สุรา, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Syn. spirits, liquor, drink
anisette(n) เหล้าเจือรสของเมล็ดพืชชนิดหนึ่ง (anise)
arrack(n) เหล้าชนิดหนึ่งในประเทศมุสลิม
bourbon(n) เหล้าชนิดหนึ่งของอเมริกัน, Syn. whiskey
brandy(n) บรั่นดี, See also: เหล้ากลั่นมาจากเหล้าองุ่น, Syn. cognac
champagne(n) แชมเปญ, See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส, Syn. bubbly, sparkling wine
cordial(n) เหล้า, See also: สุรา
gin(n) เหล้าชนิดหนึ่ง, See also: ยิน, Syn. dry, sloe
grog(n) เหล้า, See also: เหล้าผสมน้ำ
liqueur(n) เหล้า, See also: สุรา, Syn. alcohol, spirits

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขาย
alexander(แอลกิกซาน' เดอะ) n. ชื่อเหล้า Cocktail ชนิดหนึ่ง
anisette(แอนนิเซท') n. เหล้าเจือเมล็ด aniseed (a cordial or liqueur)
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา
bottle(n) ขวด,ขวดเหล้า,ขวดนม
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
brew(n) เบียร์,เหล้า
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
guaro(name) เหล้ากลั่น ทำมาจากน้ำตาลอ้อย
koumiss[คู'มิส] (n) เหล้าที่ได้จากการหมักนมอูฐหรือม้า

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj, adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top