ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหลือเฟือ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลือเฟือ-, *เหลือเฟือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือเฟือ[V] be ample, See also: be superabundant, be superfluous, be excessive, Syn. เกินพอ, มากเกิน, Example: ลำพังไข่ดาวกับขนมกรอบแกรบก็เหลือเฟือแล้วสำหรับผม, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
เหลือเฟือ[ADJ] ample, See also: superfluous, superabundant, excessive, Syn. เกินพอ, มากเกิน, Example: หล่อนมีทรัพย์สินเหลือเฟือที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปจนตาย, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
เหลือเฟือ[ADV] amply, See also: excessively, Syn. เกินพอ, มากเกิน, มากมาย, Example: เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึง เพราะเขามีให้แม่ใช้อย่างเหลือเฟือ, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลือเฟือว. มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because there's plenty Of water to drinkก็เพราะมีน้ำให้ดื่มเหลือเฟือน่ะสิ The Little Prince (1974)
I have all the time.ผมมีเวลาเหลือเฟือ Punchline (1988)
The stream's 30 meters down. Plenty of water.อยู่ติดลำธารมีน้ำใช้เหลือเฟือเลย Casualties of War (1989)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
We have enough food here for five voyages.คุณไม่เห็นเหรอ? เรามีอาหารเหลือเฟือ สำหรับนักท่องเที่ยว 5 คน James and the Giant Peach (1996)
Well, there's still plenty of time.ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือ Mona Lisa Smile (2003)
- What a sense of humour.- อารมณ์ขันเหลือเฟือ Bringing Down the House (2003)
Can't be money. You're rolling in it.ไม่ใช่เรื่องเงินแน่ คุณมีเหลือเฟือ Swimming Pool (2003)
Our friend here does prove there's an abundant food supply.เพื่อนของเราพิสูจน์แล้วน่ะ ว่ามีอาหารสนับสนุนมากมายเหลือเฟือ The Cave (2005)
Having a grand time, supporting the arts.มีเวลาเหลือเฟือให้กับงานศิลปะ Match Point (2005)
Come on, you can do it, you've got a powerful serve.เอาน่า คุณทำได้อยู่แล้ว คุณมีพลังเหลือเฟือเลยนี่ Match Point (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generous[ADJ] เหลือเฟือ, See also: อุดมสมบูรณ์, เกินพอ, Syn. ample, bountiful
redundant[ADJ] มากเกินไป, See also: เหลือเฟือ, Syn. superfluous, unnecessary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polyandrous(พอลลิแอน'เดริส) adj. เกี่ยวกับการที่หญิงมีหลายสามี,มีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
polyandry(พอลลิแอน'ดรี) n. การมีหลายสามี,การมีสามีมากกว่าหนึ่ง,การมีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance,superfluity
redundant(รีดัน'เดินทฺ) adj. เหลือเฟือ,มากเกินไป,ใช้คำมากเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง, Syn. wordy,repetitive

English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
excess(n) ส่วนเกิน,ความเหลือเฟือ,ความมากเกินไป
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
redundancy(n) ความเหลือเฟือย,ความฟุ่มเฟือย
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top