ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหม็น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหม็น-, *เหม็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น(v) be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai Definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
เหม็น(v) smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai Definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
เหม็น(adj) stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai Definition: มีกลิ่นไม่ดี
เหม็นคาว(adj) fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai Definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นคาว(v) has a strong smell, See also: be fishy, Example: ต้มยำปลาหม้อนี้เหม็นคาว เพราะปลาทะเลที่ได้มาไม่สด, Thai Definition: ได้กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นบูด(adj) rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai Definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นสาบ(v) stink, See also: smell, stench, Syn. เหม็นอับ, Example: เสื้อสูทตัวนี้เหม็นสาบต้องเอาไปซักแห้งใหม่, Thai Definition: มีกลิ่นสาบ, มีกลิ่นสาบสาง
เหม็นหืน(adj) rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai Definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เหม็นอับ(v) be musty, See also: be stuffy, be moldy, be stale, Syn. เหม็นสาบ, Example: ห้องนี้เหม็นอับจริงๆ ต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศระบายออก
เหม็นอับ(adj) musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหม็นก. ได้รับกลิ่นไม่ดี.
เหม็นว. มีกลิ่นไม่ดี, ตรงข้ามกับ หอม.
เหม็นน. ส้มเขียวหวานที่ยังอ่อนอยู่ ใช้ปรุงอาหารได้ เรียกว่า ส้มเหม็น.
เหม็นเขียวว. มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด.
เหม็นเบื่อก. เบื่อหน่ายเพราะจำเจ.
เหม็นเปรี้ยวว. มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาหารบูด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foetid; fetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetid; foetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mustyเหม็นอับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม็น[men] (v) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong  FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เหม็น[men] (adj) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome  FR: malodorant ; puant
เหม็นบูด[men būt] (adj) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale  FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นปาก[men pāk] (v, exp) EN: have bad breath  FR: avoir une mauvaise haleine
เหม็นหืน[men-heūn] (adj) EN: rancid ; foul ; strong-smelling  FR: rance
เหม็นอับ[men ap] (v, exp) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale  FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เหม็นเน่า[men nao] (n, exp) EN: smell of rotten meat ; rotten smell  FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]
เหม็นเน่า[men nao] (v, exp) FR: sentir le pourri

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foetid(adj) เหม็น, See also: เหม็นเน่า, Syn. stinking, smelly, noisome
fusty(adj) เหม็นชื้น, See also: เหม็นอับ
malodorous(adj) เหม็น, See also: ซึ่งมีกลิ่นไม่น่าดม, ซึ่งมีกลิ่นไม่ดี, ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
musty(adj) เหม็นอับ, See also: ซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ, ซึ่งมีกลิ่นหืนเพราะขึ้นรา, Syn. stale, mouldy
putrid(adj) เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
rancid(adj) (กลิ่นหรือรส) บูด, See also: เหม็นเน่า, เหม็นหืน, Syn. rotten
rank(adj) เหม็น, See also: เน่า, ฉุน, Syn. foul, rancid, rotten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
efluviumn. n. กลิ่น,กลิ่นเหม็น,อีเทอร์,ไอระเหย,การหายใจออก., See also: effluvial adj.
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
fetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly, foetidly adv. fetidness, foetidness n., Syn. stinking
fetor(ฟี' เทอะ) n. กลิ่นเหม็นรุนแรง
foetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly, foetidly adv. fetidness, foetidness n., Syn. stinking
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
frowsty(เฟราซฺ'ที) adj. เหม็นอับ,เหม็นตุ ๆ, See also: frowstily adv. frowstiness n.
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.

English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
fetid(adj) มีกลิ่นเหม็น,เหม็นโฉ่
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
mold(vi) ขึ้นรา,เก่า,ครึ,เหม็นอับ
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่
rancid(adj) เน่า,เสีย,เหม็นหืน,อับ,เหม็นตุ
skunk(n) ตัวเหม็น,สัตว์ชนิดหนึ่ง,ตัวเสนียด,คนที่น่ารังเกียจ

German-Thai: Longdo Dictionary
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top