ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหมาะแล้ว

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมาะแล้ว-, *เหมาะแล้ว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, is that a position that you can hold for 30 minutes or so?เอาล่ะ คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแล้ว อยู่นิ่งๆ ซัก 30 นาทีนะครับ Hope Springs (2003)
Fair enough. Fair enough.เหมาะแล้ว เหมาะแล้ว Listen to the Rain on the Roof (2006)
It's just if you're gonnaride me this close, it's only decentyou buy me dinner.ถ้าจะเกาะติดฉันขนาดนี้ เลี้ยงข้าวเย็นก็เหมาะแล้วละ No Exit (2006)
HERE LOOKS PRETTY GOOD.ที่นี่เหมาะแล้ว Pilot (2007)
But I Guess Now Is As Good A Time As Any.แต่ฉํนเดาว่าตอนนี้ ก็เป็นเวลาที่เหมาะแล้ว Blair Waldorf Must Pie! (2007)
I suppose now is as good a time as any to ask if I could borrow a few hundred quid.ตามใจ งั้นตอนนี้ก็เหมาะแล้วที่ ฉันจะขอยืมเงินนายซักสองสามร้อย Cassandra's Dream (2007)
We might just have a break.เราพึ่งเจอเวลาที่เหมาะแล้วสิ Interference (2007)
Yeah great. Get packing.ใช่ เหมาะแล้ว จงเตรียมตัวได้ Sita Sings the Blues (2008)
He definitely doesn't do that with just anyone.เค้ามั่นเหมาะแล้วว่าจะทำกับมันแค่กับใครเท่านั้น Bonfire of the Vanity (2008)
The apocalypse being nigh and all is now really the right time to be having this little domestic drama of ours?วันสิ้นโลกกำลังใกล้เข้ามาทุกที เวลานี้มันเหมาะแล้วเหรอที่จะ.. เล่นละครชีวิตในครอบครัวของเรา When the Levee Breaks (2009)
Seems about the right time for that.นี่เป็นเวลาที่เหมาะแล้ว Today Is the Day: Part 1 (2009)
After that, it's "Ma'am." As in "ham."เพราะเหตุนั้นจึงเหมาะแล้ว The King's Speech (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top