ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหมา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมา-, *เหมา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประจวบเหมา(n, vi, vt, adj, adv) ประจวบเหมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมา(v) hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: ว่าจ้างทั้งหมด
เหมา(v) presume, See also: assume, take for granted, Syn. ทึกทัก, Example: การสอบสวนของตำรวจในคดีนี้ได้ถูกเหมารวมว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: คิดเอาเอง, สรุปเอาเอง
เหมา(n) Year of the Rabbit, Syn. ปีเถาะ, เม้า, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
เหมา(v) be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
เหมาะสม(v) be proper, See also: suit, fit, be suitable, be appropriate, Syn. สมควร, สมน้ำสมเนื้อ, Example: แหวนวงนี้เหมาะสมกับเจ้าสาวตระกูลใหญ่อย่างเธอที่สุด, Thai Definition: เข้ากันพอดี, เข้ากันดี
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
เหมาะกัน(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน, Example: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
เหมาะกับ(v) be appropriate, See also: proper, be compatible with, Syn. เหมาะสมกับ, Example: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
เหมาะมือ(v) be handy, See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical, Example: มีดอันเก่าเหมาะมือมากกว่าที่ซื้อมาใหม่, Thai Definition: พอดีมือ, ถือหรือจับได้สะดวก
เหมาะเจาะ(v) be fitting, See also: be suitable, Syn. เหมาะเหม็ง, Example: แต่ละท้องถิ่นต่างสร้างวัฒนธรรมให้เข้ากันเหมาะเจาะกับความเป็นอยู่ของตน, Thai Definition: พอดีกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมา(เหฺมา) ก. คิดเป็นจำนวนรวม เช่น รับเหมา เหมาผลไม้ทั้งเข่ง
เหมาหาความ เช่น อย่าเหมาว่าฉันผิดคนเดียว.
เหมา(เหฺมา) น. เม้า คือ ปีเถาะ.
เหมายัน(เห–) น. จุดสุดทางใต้ เมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏในราววันที่ ๒๒ ธันวาคม เป็นจุดในหน้าหนาว มีกลางคืนยาวที่สุด เรียกว่า เหมายัน (winter solstice), คู่กับ ครีษมายัน, ทักษิณายัน ก็เรียก.
เหมาว. ดี เช่น ได้โอกาสเหมาะ, พอดี เช่น กำลังเหมาะ, สมควร เช่น โอกาสนี้ไม่เหมาะจะเข้าพบผู้ใหญ่, คู่ควร เช่น ๒ คนนี้เหมาะกัน.
เหมาะมือว. พอดีมือ, กระชับมือ.
เหมาะสมว. พอเหมาะพอสมกัน เช่น เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เหมาะสมกัน
เหมาะสมสมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.
เหมาะเจาะว. พอดี, พอดิบพอดี.
เหมาะเหม็งว. พอดิบพอดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optimalเหมาะที่สุด [มีความหมายเหมือนกับ optimum ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
optimumเหมาะที่สุด, เหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fitเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Idealเหมาะสม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมา[mao] (v) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease
เหมา[mao] (v) EN: contract ; make a package deal ; make an overall contract
เหมา[mao] (v) EN: buy as a whole ; sell as a whole ; rent as a whole
เหมา[mao] (v) EN: charge ; allege ; attribute
เหมา[mao] (v) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot  FR: assumer
เหมาจ่าย[mao jāi] (x) EN: lump sum payment
เหมา[mǿ] (v) EN: fit ; be appropriate ; suit ; be suitable for ; be proper ; become  FR: convenir ; être approprié ; adapter
เหมา[mǿ] (adj) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable  FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะกัน[mǿ kan] (v, exp) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate
เหมาะกับ[mǿ kap] (v, exp) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, Syn. alcoholism
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt(vi) เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
apposite(adj) เหมาะ, Syn. relevant, appropriate
appropriate(adj) เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
apropos(adv) เหมาะกับเวลา, Syn. opportunely
apt(adj) เหมาะสม, Syn. appropriate
agree with(phrv) ดีต่อสุขภาพของ, See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
assort with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with
babyish(adj) ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก, Syn. infantile
become(vt) เหมาะสม, See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ, Syn. suit
becoming(adj) เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมา
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
apposite(adj) เหมาะ,เหมาะเจาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optimal(adj) เหมาะสม, เป็นที่น่าพอใจ, Syn. profitable
wieldy(adj) เหมาะสมแก่การงาน (นั่นคือ ปรับไปใช้กับงานชนิดไหนก็ได้นั่นเอง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
妥当[だとう, datou] (n) เหมาะสม(กับสถานการณ์) ชอบด้วยเหตุผล
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
適当[てきとう, tekitou] (n, adj) เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合う[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
向く[むく, muku] TH: เหมาะกับ
適する[てきする, tekisuru] TH: เหมาะสม  EN: to fit
似合う[にあう, niau] TH: เหมาะ  EN: to suit
見合[みあ, mia] TH: เหมาะสม  EN: suit

German-Thai: Longdo Dictionary
recht(adj,, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, Syn. gemäß
gelegentlich(adj, adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., Syn. zusammenpassen
sich eignen(vt) |eignete sich, hat sich geeignet, für +A| เหมาะสมกับ เช่น Sie eignet sich bestimmt für diesen Beruf.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}(adj) เหมาะสม

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top