ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนือ-, *เหนือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนือ(adv) over, See also: above, beyond, upon, on top of, Example: ในสมัยโบราณผู้เป็นนายมีอำนาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใช้ให้ทำงานได้ทุกอย่าง, Thai Definition: ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง
เหนือ(n) north, Syn. ทิศเหนือ, ทิศอุดร, Ant. ทิศใต้, Example: ทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย 3 ส่วนคือทะเลน้อยซึ่งอยู่ตอนเหนือ ทะเลหลวงอยู่ตอนกลางและทะเลสาบอยู่ตอนบนใต้สุด, Thai Definition: ชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้หรือทิศที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
เหนือ(prep) over, See also: above, on, upon, on top of, Syn. ข้างบน, บน, Ant. ใต้, Example: ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้
เหนือศีรษะ(adv) overhead, Syn. เหนือหัว, Example: บ่าวจับมือท่านขุนมาวางไว้เหนือศีรษะอย่างเทิดทูน, Thai Definition: อยู่ในฐานะที่สูงกว่าศีรษะ
เหนืออื่นใด(adv) above all, Syn. เหนือสิ่งอื่นใด, Example: เขาไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่ทำได้เลย เพราะคำประกาศิตของพ่อเขามีความสำคัญเหนืออื่นใด
เหนือคำบรรยาย(adv) beyond description, See also: cannot be put into words, Example: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ
เหนือคำบรรยาย(adv) beyond description, See also: cannot be put into words, Example: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ
เหนือชั้นกว่า(v) prevail over, See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage, Syn. ได้เปรียบ, เป็นต่อ, เหนือกว่า, Ant. เป็นรอง, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ทีมอังกฤษเหนือชั้นกว่าต่อสู้มาก, Thai Definition: มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
เหนือธรรมชาติ(adj) supernatural, Ant. ตามธรรมชาติ, Example: ตอนนี้ภาพยนตร์แนวเหนือธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างสูง, Thai Definition: ที่แปลกไปจากหลักเหตุผลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น
เหนือสิ่งอื่นใด(adv) above all, Example: การทำการใด ๆ ถ้ามีแต่เงินกับเทคโนโลยีแต่ขาดศรัทธาของประชาชนแล้วก็ทำไม่สำเร็จ เหนือสิ่งอื่นใด สถาบันสงฆ์มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้นำ, Thai Definition: อย่างที่สำคัญมากที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหนือ(เหฺนือ) ว. ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น เขามีอำนาจเหนือฉัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง เช่น เขามีฝีมือเหนือชั้นกว่าคู่ต่อสู้, ข้างบน เช่น สวะลอยอยู่เหนือนํ้า, ตรงข้ามกับ ใต้.
เหนือ(เหฺนือ) น. ชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้, ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เรียกว่า ทิศเหนือ, ทิศอุดร ก็ว่า. บ. พ้นขึ้นไป, เลยขึ้นไป, เช่น เมฆลอยอยู่เหนือภูเขา.
สูงเหนือระดับปรกติ เช่น อุณหภูมิสูง ไข้สูง ความสามารถสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hyper-เหนือ, พ้น, มาก, เกิน, สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
super-เหนือ, มากกว่าปรกติ, มากเกิน, ยวดยิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supra-เหนือ, เกิน, บน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultra-เหนือ, เกิน, โพ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprasternalเหนือกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraclavicularเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supratentorialเหนือกระโจมสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epipetalousเหนือกลีบดอก [เกสรเพศผู้] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paramountเหนือกว่า, สูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supratemporalเหนือขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concha, Superiorเหนือซุพิเรียคอนคา [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนือ[Ailaēn Neūa] (n, prop) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
เหนือ[neūa] (x) EN: north ; northern  FR: nord
เหนือ[neūa] (adj) EN: superior ; better than ; above  FR: supérieur
เหนือ[neūa] (adv) EN: over ; above ; superior  FR: au-dessus de ; par-dessus ; sur
เหนือกว่า[neūa kwā] (x) EN: superior ; better  FR: supérieur ; meilleur
เหนือขึ้นไป[neūa kheun pai] (x) EN: above
เหนือธรรมชาติ[neūa thammachāt] (adj) EN: supernatural  FR: surnaturel
เหนือน้ำ[neūa nām] (adv) EN: upstream  FR: en amont ; vers l'amont
เหนือบด[neūa bot] (n, exp) EN: chopped beef
เหนือลม[neūa lom] (adj,, adv) EN: winward  FR: qui est au vent ; qui est contre le vent ; qui est du côté du vent ; au vent

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
epicenter(n, name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
MLM(n, abbrev) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, See also: Network Marketing
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)
Aberdeen(n) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above(prep) ข้างบน, See also: เหนือ
above(adv) เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. overhead, up, higher, Ant. below
above(prep) เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. over
better(adj) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
exeed in(phrv) มีมากกว่า, See also: เหนือกว่า, ดีกว่า
extra(adj) เป็นพิเศษ, See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ, Syn. more
get the edge on(idm) ได้เปรียบบางคน, See also: เหนือกว่าคนบางคน
most of all(idm) เหนือสิ่งอื่นใด, See also: ที่สำคัญที่สุด
on top(idm) สุดยอด, See also: เหนือทุกสิ่ง
quids in with(idm) เป็นต่อคนอื่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหนือชั้นกว่าคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
aboon(อะบูน') adv. prep. เหนือ, บน
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
air rightสิทธิเหนือพื้นดินของบุคคล

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj, adv, p) บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
Arctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ
control(vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
dominate(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
off the charts(idiom) เหนือธรรมดา
เหนืออื่นใดเหนืออื่นใด ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
เหนือเพดานห้อง(aux, verb) เหนือ เพดานห้อง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
高い[たかい, takai] TH: เหนือกว่าระดับปรกติ, ตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้น, ใช้กับเสียง เช่น เสียงสูง ,ใช้ก  EN: tall,high

German-Thai: Longdo Dictionary
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
außerdemนอกเหนือจากนี้
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง, See also: zusätzlich, Syn. außerdem
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern., Syn. außerdem
sonstถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว, นอกเหนือจากนี้
unter anderemเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ

French-Thai: Longdo Dictionary
nord(n) |m| ทิศเหนือ เช่น Venez découvrir les richesses du nord., "El quelite" est un petit village, situé à 35 kms au nord de Mazatlan.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top