ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนียว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนียว-, *เหนียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียว(v) be sticky, See also: be gluey, be viscous, Example: ฝิ่นดิบที่สกัดออกมาได้จากผลฝิ่นนั้นจะเหนียวสีน้ำตาลไหม้ใช้สำหรับสูบหรือรับประทาน, Thai Definition: ลักษณะสิ่งที่เป็นยางติดสิ่งอื่นได้
เหนียว(adj) tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai Definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
เหนียว(adj) stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว
เหนียวหนึบ(adj) sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
เหนียวหนืด(adj) very sticky, See also: glutinous, viscous, Syn. ข้นเหนียว, เหนียว, หนืด, ข้น, Example: พ่อครัวเทส่วนผสมที่เหนียวหนืดได้ที่ลงในจานเปล, Thai Definition: ที่ข้นเหนียวมาก
เหนียวแน่น(adv) closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
เหนียวแน่น(adv) frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai Definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย
เหนียวเหนอะ(adj) viscous, See also: glutinous, sticky, Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ, Example: เขาย่ำเท้าลงไปบนโคลนเหนียวเหนอะอย่างไม่รังเกียจ
เหนียวเหนอะ(v) be viscous, See also: be sticky, be glutinous, Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ, Example: ฉันรู้สึกเย็นชื้นระคนเหนียวเหนอะไปทั้งตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหนียว(เหฺนียว) ว. ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดง่าย, แกะออกยาก, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย, เช่น กิ่งมะขามเหนียวมาก ด้ายหลอดเหนียวมาก มือเหนียวตีนเหนียว
เหนียวมีลักษณะคล้ายยางใช้ติดสิ่งอื่นได้ เช่น เอาแป้งมันผสมน้ำตั้งไฟแล้วกวนจนเหนียว, อาการที่ทำให้รู้สึกเหนอะหนะ เช่น เหงื่อออกจนเนื้อตัวเหนียวไปหมด
เหนียวคงกระพัน, ทนทานต่อศาสตราวุธ, ฟัน แทง หรือยิงไม่เข้า, เช่น เขาเป็นคนหนังเหนียว
เหนียวตระหนี่ เช่น เขาเป็นคนเหนียวมาก, มักใช้ว่า ขี้เหนียว.
เหนียว(เหฺนียว) น. ชื่อดินที่มีลักษณะเหนียวใช้ปั้นได้ เรียกว่า ดินเหนียว
เหนียวชื่อข้าวที่มีลักษณะเหนียวมาก ใช้นึ่งเป็นอาหาร เรียกว่า ข้าวเหนียว
เหนียวชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียว คลุกมะพร้าวขูด โรยน้ำตาลเคี่ยวและข้าวตากคั่ว เรียกว่า ขนมเหนียว.
เหนียวหนี้ว. ไม่ยอมใช้หนี้ง่าย ๆ.
เหนียวหนืดว. ข้นเหนียวมาก, โดยปริยายใช้หมายถึงคนตระหนี่ถี่เหนียวมาก.
เหนียวหมาดู กระดูกอึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glutinous; viscidเหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
viscid; glutinousเหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tenaciousเหนียวหนืด, -ยึดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gummyเหนียว, [การแพทย์]
Mucousเหนียว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนียว[nīo] (adj) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible  FR: dur ; coriace
เหนียว[nīo] (adj) EN: sticky ; glutinous  FR: gluant ; glutineux ; collant
เหนียว[nīo] (adj) EN: stingy ; miserly ; parsimonious  FR: radin
เหนียวติด[nīotit] (adj) EN: adhesive  FR: adhésif

English-Thai: Longdo Dictionary
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
syrupy[(ซี-ระพิ)] (adj) มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อม (ใส ข้นและเหนียว) เช่น How come liquid dish detergents look so syrupy?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig one's heels in(idm) ไม่เปลี่ยนใจ, See also: เหนียวแน่น, มั่นคง, Syn. stick in
dig one's toes in(idm) ไม่เปลี่ยนใจ, See also: เหนียวแน่น, มั่นคง, Syn. stick in
firm(adj) แน่วแน่, See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, settled, unalterable, Ant. unsettled
gluey(adj) เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. sticky, viscid
glutinous(adj) เหนียว, See also: เหมือนกาว, Syn. mucus, vicid
gooey(adj) นุ่มเหนียว, See also: เหนียวเหนอะหนะ, Syn. glutinous, sticky, viscous
sticky(adj) เหนียว
tacky(adj) เหนียว, Syn. sticky, adhesive
tenacious(adj) เหนียว, See also: เหนียวเหนอะ, Syn. retentive, sticky, waxy, Ant. lax, loose, slack
thick(adj) เหนียว, See also: ข้น, Syn. viscous, Ant. watery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argillaceous(อาร์จะเล'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายดินเหนียว, ประกอบด้วยสารดินเหนียว
argillite(อาร์'จะไลทฺ) n. หินขั้นแน่นที่ประกอบดินเหนียวส่วนใหญ่. -argilitic adj.
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
bole(โบล) n. ลำต้น ,ดินเหนียวที่มีสีต่าง ๆ
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
cataplasmn. ยาพอก,ยาเหนียว, Syn. poulltice
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
birdlime(n) ยางเหนียวใช้ดักนก
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
clay(n) ดินเหนียว,ดินเลน,โคลน
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
gristle(n) เยื่อเหนียว,กระดูกอ่อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] TH: เหนียวยืด  EN: to be sticky

German-Thai: Longdo Dictionary
klebrig(adj) เหนียว
einweichen(vt) |weichte ein, hat eingeweicht| ทำให้นุ่มโดยแช่ไว้ในน้ำ เช่น Klebreis, Gelatine einweichen แช่ข้าวเหนียว, เจลาตินในน้ำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top