ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เส้นรอบวง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นรอบวง-, *เส้นรอบวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นรอบวง(n) circumference, See also: perimeter, Example: บอลลูนลูกนี้มีขนาดเส้นรอบวง 500 เซนติเมตร, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งสิ้นของรูปวงกลมหรือของวงรี, Notes: (คณิตศาสตร์)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นรอบวงน. เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งหมดของรูปวงกลมหรือของวงรี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumferenceเส้นรอบวง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumference, Trunkเส้นรอบวงของลำตัว [การแพทย์]
circumferenceเส้นรอบวง, ความยาวรอบรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Albert, the universe is an infinite sphere whose center is everywhere...ใจกลางอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันไม่มีเส้นรอบวง I Heart Huckabees (2004)
Basically at the circumference, and any value outside of it, there're 2 values for M, if you can only find 1, that means...พื้นฐานคือ ที่เส้นรอบวง.. และค่าข้างนอกมันนั้น.. มี2ค่าของM Secret (2007)
Another one, 5cm in diameter... on the back left side of the skull.อีกหนึ่งรอย มีเส้นรอบวง 5 เซ็น ส่วนกระโหลกด้านหลัง.. The Breath (2009)
When the perimeter's breached, a siren goes off.เมื่อเส้นรอบวงแตก สัญญาณก็เปิด To the Lighthouse (2009)
[Brennan] A little circumcircular geometry.และเส้นรอบวง คือ The Proof in the Pudding (2010)
Perimeter's 30yds out from your hole.เส้นรอบวง 30 หลา จากจุดนี้ Peleliu Landing (2010)
What is the circumference of your areolas?เส้นรอบวงหัวนมเธอมีขนาดเท่าไหร่ The 21-Second Excitation (2010)
If you get up close, you can see that it has another dimension, which has to do with the circumference of the cable.ถ้าคุณได้ใกล้ชิด, คุณจะเห็นว่ามันมีอีกมิติหนึ่ง ซึ่งมีจะทำอย่างไรกับเส้นรอบวงของ สายเคเบิล Does Time Really Exist? (2011)
Which is also used in mathematics to represent the ratio of any circle circcomference to its diameter.ซึ่งใช้ในคณิตศาสตร์สำหรับแทนเศษส่วน ของเส้นรอบวงของวงกลมใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัน Life of Pi (2012)
The edge of a circumference.ขอบของเส้นรอบวง The Best Offer (2013)
The ratio of the circumference of a circle to its diameter.คือความยาวเส้นรอบวงของวงกลม หารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 Pi R (2013)
Pi is the ratio of the circumference, and when you put it...ค่า 'พาย' คืออัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวง... A Monster Calls (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border(n) ขอบนอก, See also: เส้นรอบวง
circumference(n) เส้นรอบวง, Syn. periphery, boundary, outline
perimeter(n) เส้นรอบวง (ทางเรขาคณิต), Syn. circumference
periphery(n) เส้นรอบวง, Syn. ambit, perimeter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circumference(เซอคัม'เฟอเรินซฺ) n. เส้นรอบวง,ความยาวของเส้นรอบวง, Syn. perimeter, circuit
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n., pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ, โอบล้อม, ล้อม, เดินอ้อมรอบ, วางแผน, เข้าใจ. คำที่

English-Thai: Nontri Dictionary
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
girth(n) ช่วงกว้าง,สายรัด,เข็มขัด,เส้นรอบวง
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
periphery(n) เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ขอบนอก,ขอบเขต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
円周[えんしゅう, enshuu] (n) เส้นรอบวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top