ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสแสร้ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสแสร้ง-, *เสแสร้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสแสร้ง(v) pretend, See also: fake, simulate, Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก, Ant. จริงใจ, Example: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป, Thai Definition: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสแสร้ง(-แส้ง) ก. แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น, แกล้งทำไม่ตรงกับใจ, เช่น เขาเสแสร้งทำดีด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่ชอบคนคนนั้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสแสร้ง[sēsaēng] (v) EN: pretend ; fake ; simulate  FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser
เสแสร้ง[sēsaērong] (v) EN: dissemble ; pretend  FR: faire semblant
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[sēsaērong klaēng bīp nām tā røng hai] (x) EN: shed crocodile tears  FR: pleurer des larmes de crocodile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affected(adj) เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
assume(vt) แสร้ง, See also: เสแสร้งเป็น, Syn. pretend, feign
assumed(adj) ปลอม, See also: เสแสร้ง, Syn. pretended
counterfeit(vi) เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ
counterfeit(vt) เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ
go through the motions(idm) ทำอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เสแสร้งทำ, แกล้งปฏิบัติ
make believe(idm) เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, จอมปลอม, Syn. feign, simulate, pretend
make-believe(adj) เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, Syn. pretended, fraudulent, fantastic
masquerade(vi) เสแสร้ง, See also: ปลอม, Syn. disguise
meretricious(adj) หลอกลวง, See also: เสแสร้ง, Syn. spurious, sham, false, pretentious, Ant. true

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality, pretension
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don, Ant. renounce, abjure
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious, pretended, false
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissembler(n) คนเสแสร้ง,คนหน้าไหว้หลังหลอก
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽る[いつわる, itsuwaru] (vt) เสแสร้ง แกล้งทำเป็น แกล้งทำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top