ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสร็จสิ้น

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสร็จสิ้น-, *เสร็จสิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสร็จสิ้น[V] end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสร็จสิ้นก. สำเร็จแล้ว, หมดแล้ว, เช่น ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว.

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over[IDM] เสร็จสิ้น, See also: ยุติ, จบ
be all over and done with[IDM] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, จบสิ้น, Syn. fininish with
be through[PHRV] ทำเสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, จบ, สิ้นสุด
fetch up[PHRV] จบลงด้วย, See also: เสร็จสิ้นด้วย, สิ้นสุดที่, Syn. end up, finish up
done[ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
finish[VT] เสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, Syn. complete, conclude, round off
over and done with[IDM] จบ, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
land up[PHRV] เสร็จสิ้น, Syn. end up
mature[VI] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
wane[VI] จบ, See also: เสร็จสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จสิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top