ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสนอชื่อ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอชื่อ-, *เสนอชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนอชื่อ(v) nominate, See also: put forward one's name, offer one's name for selection, Example: มูลนิธินิติศาสตร์เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์, Thai Definition: แสดงชื่อให้ผู้อื่นทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอชื่อ[sanōe cheū] (v, exp) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection  FR: désigner ; nommer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter for(phrv) เสนอชื่อ, See also: เข้าร่วม, ร่วม, Syn. be down for, be in for, go in for, put down for, put in
give in(phrv) ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in to(phrv) ให้ชื่อกับ, See also: เสนอชื่อกับ, Syn. give in
nominate for(phrv) เสนอชื่อเพื่อ, See also: ได้รับการเสนอชื่อสำหรับ
nominate to(phrv) เสนอชื่อกับ, See also: ระบุชื่อต่อ
nominate(vt) ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, See also: เสนอชื่อ, Syn. choose, pick
propose(vt) เสนอชื่อ, See also: เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
stand for(phrv) เสนอชื่อ, See also: เสนอตัวเพื่อเลือกตั้ง, Syn. run for, sit for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nominate(นิม'มิเนท) vt. เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ. adj. เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ., See also: nominator n., Syn. name
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
nominative(นอม'มะเนทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,ระบุชื่อ. n. ประธานของประโยค,กรรตุการก
nominee(นอม'มะนี) n. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ
nomination(n) การแต่งตั้ง,การเสนอชื่อ
nominative(adj) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ,ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top