ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เศษส่วน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศษส่วน-, *เศษส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษส่วน(n) fraction, Example: เทปจะค่อยๆ หยุดการอ่านลงทีละน้อย โดยใช้เพียงเศษส่วนของวินาทีที่จะหยุดการอ่านลง, Count Unit: จำนวน, Thai Definition: จำนวน 2 จำนวน หรือนิพจน์ 2 นิพจน์ที่เขียนในรูปของผลหารโดยไม่ต้องหารต่อไป, Notes: (คณิตศาสตร์)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศษส่วนน. จํานวน ๒ จํานวน หรือนิพจน์ ๒ นิพจน์ที่เขียนในรูปของผลหารโดยไม่ต้องหารต่อไปอีก เช่น หรือ จำนวนบนเรียกว่า เศษ จำนวนล่างเรียกว่า ส่วน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractionเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sampling fractionเศษส่วนของตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decimal fractionเศษส่วนทศนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common fractionเศษส่วนสามัญ [มีความหมายเหมือนกับ simple fraction] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple fractionเศษส่วนเชิงเดียว [มีความหมายเหมือนกับ common fraction] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proper fractionเศษส่วนแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractionเศษส่วน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fractionเศษส่วน, จำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fractional polynomialsเศษส่วนของพหุนาม, เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                                                                                  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษส่วน[sētsuan = sētsūan] (n) EN: fraction  FR: fraction [f]
เศษส่วนทศนิยม[sētsuan thotsaniyom] (n, exp) EN: decimal fraction  FR: fraction décimale [f]
เศษส่วนที่เท่ากัน[sētsuan thī thaokan] (n, exp) EN: equivalent fractions
เศษส่วนเชิงเดียว[sētsuan choēng dīo] (n, exp) EN: common fraction ; simple fraction ; vulgar fraction  FR: fraction simple [f]
เศษส่วนแท้[sētsuan thaē] (n, exp) EN: proper fraction
เศษส่วนไม่แท้[sētsuan mai thaē] (n, exp) EN: improper fraction ; top heavy fraction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improper fraction(n) เศษเกิน, See also: เศษส่วนที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับส่วน
proper fraction(n) เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
common fractionn. เศษส่วนร่วม
complex fractionn. เศษส่วนร่วม,เศษส่วนประกอบ -Conf. complicated
fraction(แฟรค'เชิน) n. เศษส่วน,ส่วนน้อย,เศษน้อย,เศษ,นิดหนึ่ง vt. หารหรือแบ่งออกเป็นเศษส่วน, See also: fractional adj., Syn. part, -A. whole
numerator(นิว'มะระเทอะ) n. เลขข้างบนของเลขเศษส่วน,ผู้นับ,เครื่องนับ
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
proper fractionn. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
real(เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก, See also: realness n., Syn. true, actual, genuine
real number(เรียล-) n. ตัวเลขที่แท้จริง (ไม่ใช่เศษส่วนและไม่ใช่เลขผสม), Syn. real
whole numbern. เลขเต็ม (ไม่มีเศษส่วน) ,จำนวนเต็ม

English-Thai: Nontri Dictionary
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน,เป็นเศษ,เป็นส่วนน้อย,ปลีกย่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top