ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลื่อนลอย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อนลอย-, *เลื่อนลอย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อนลอยว. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน, เช่น ความฝันเลื่อนลอย พูดจาเลื่อนลอยไม่มีหลักฐาน สติเลื่อนลอย ข้อกล่าวหาเลื่อนลอย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อนลอย[leūoenløi] (v) EN: drift ; be absent minded
เลื่อนลอย[leūoenløi] (adj) FR: vague ; imprécis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aimless(adj) ไม่มีจุดหมาย, See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Syn. purposeless, pointless
fond(adj) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง), See also: เลื่อนลอย, Syn. delusive, deluded, foolish, Ant. real

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float, mound, wander
metaphysical(เมท'ทะฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับ metaphysics,สมมุติขึ้นเอง,เลื่อนลอย,แต่งขึ้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
drift(vi, vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
slide(vi, vt) ลื่น,เลื่อนไป,ไถล,ร่อน,เลื่อนลอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top