ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลิก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลิก-, *เลิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิก(v) stop, See also: cease, abolish, cancel, upend, give up, abrogate, quit, Syn. เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยุติ, Example: ในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย, Thai Definition: งดกระทำสิ่งซึ่งทำอยู่เป็นปรกติ
เลิก(v) separate, See also: break up, Example: ได้ข่าวว่าสามีภรรยาคู่นั้นเลิกกันแล้ว, Thai Definition: ละทิ้งไปไม่ไยดี
เลิก(v) open, See also: raise, lift, Syn. ยก, เปิด, เผย, Example: เมื่อคืนอากาศร้อนมาก ผมต้องเลิกผ้าห่มออกจากตัว, Thai Definition: ยกหรือเปิดสิ่งซึ่งแบนบางอย่างเสื่อที่ปูลาดหรือแผ่คลุมอยู่
เลิกคบ(v) severe relations with, See also: break off relations with, Example: ถ้าเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ ผลการเรียนของเขาคงดีขึ้น, Thai Definition: ทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
เลิกจ้าง(v) lay off, Syn. เลิกว่าจ้าง, Ant. ว่าจ้าง, Example: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย, Thai Definition: ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร
เลิกร้าง(v) give up, See also: abolish, abandon, Syn. ยุติ, หยุด, ล้มเลิก, ร้างลา, เลิก, Example: นักเขียนบางคนต้องเลิกร้างไปจากวงการนี้ เพราะทนระบบเส้นสายไม่ได้
เลิกร้าง(v) divorce, See also: separate, Syn. หย่าร้าง, เลิก, แยกทาง, Example: เมื่อคู่สมรสอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขก็เลิกร้างกันไปง่ายๆ
เลิกลั่ก(adj) bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้
เลิกกิจการ(v) go out of business, Syn. ปิดกิจการ, Example: ดาราดังเลิกกิจการร้านอาหารไปเมื่อเดือนที่แล้วเพราะทนขาดทุนไม่ไหว, Thai Definition: ไม่ดำเนินการงานหรือธุระที่เคยประกอบมาอีกต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลิกก. ยกหรือเปิดสิ่งที่ปูลาดหรือคลุมอยู่เป็นต้น เช่น เลิกเสื่อ เลิกผ้าคลุม นอนไม่เรียบร้อย ผ้านุ่งเลิกสูงขึ้นไป
เลิกเพิกถอนสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เช่น เลิกทาส เลิกประเพณีหมอบคลาน เลิกกินหมาก เลิกสัมปทานป่าไม้ ผัวเมียเลิกกัน
เลิกสิ้นสุดลงชั่วคราวหรือตลอดไป เช่น โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้าน เลิกเรียนเพราะจบชั้นสูงสุดแล้ว เมื่อก่อนเป็นนักแสดงเดี๋ยวนี้เลิกแล้ว, หยุด, งดกระทำสิ่งซึ่งกำลังทำอยู่, เช่น เลิกพูด เลิกกิน เลิกเล่น.
เลิกความก. ยอมความ.
เลิกคิ้วก. ยกคิ้วขึ้นแสดงความประหลาดใจเป็นต้น.
เลิกทัพก. ยกทัพกลับ เช่น ไพรีมิได้แจ้งแห่งยุบล ให้เลิกทัพกลับพลรีบหนีไป (เพลงในละครเรื่องสามก๊ก).
เลิกพระศาสนาก. ยกย่องพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง.
เลิกพลก. ยกพลกลับ.
เลิกราก. ค่อย ๆ เลิกไป เช่น ร้านแถวนี้ขายไม่ดี จึงเลิกรากันไปเรื่อย ๆ บ้าน ๒ หลังนี้ทะเลาะกันเรื่อย หนักเข้าก็เลิกรากันไปเอง.
เลิกร้างก. ทิ้งกัน, ไม่อยู่ด้วยกัน, (ใช้แก่ผัวเมีย).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desistเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminateเลิก, สิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release of reserveเลิกการสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-offเลิกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quitเลิกใช้ [คอมพิวเตอร์]
undeleteเลิกลบ, Example: นำแฟ้มหรือข้อความที่ถูกลบทิ้งกลับคืนมาใหม่ โปรแกรมหลายโปรแกรมเก็บรายการที่เราเพิ่งลบทิ้งไปเอาไว้ก่อน ถ้าหากเราลบแฟ้มหรือข้อความไปโดยบังเอิญ เราก็อาจนำแฟ้มหรือข้อความนั้นกลับมาใหม่ได้โดยการใช้คำสั่ง undelete แต่อย่างไรก็ตาม เราจะต้องรีบเลิกลบทันทีที่เพิ่งลบไป มิฉะนั้นอาจจะนำกลับคืนมาไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
undoเลิกคำสั่งเก่า, Example: ยกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิก[loēk] (v) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded  FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิก[loēk] (v) EN: lift ; raise  FR: lever ; relever
เลิกกัน[loēk kan] (v) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship  FR: se séparer ; rompre ; divorcer
เลิกกิจการ[loēk kitjakān] (v, exp) EN: close down
เลิกงาน[loēk ngān] (v, exp) EN: finish one's work ; clock out/off  FR: terminer le travail
เลิกจ้าง[loēk jāng] (v, exp) EN: lay off ; dismiss ; fire
เลิกดื่มเหล้า[loēk deūm lao] (v, exp) EN: abstain from wine  FR: arrêter de boire
เลิกติดต่อ[loēk tittø] (v, exp) EN: boycott
เลิกทำ[loēk tham] (v, exp) EN: undo

English-Thai: Longdo Dictionary
Come off it!(phrase,, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, Syn. Don't be ridiculous!
break up with so.เลิกคบ
defunct(adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon(vt) ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abolish(vt) เลิกล้ม, See also: ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ, Syn. abrogate, annul, rescind, Ant. establish
apostatize(vt) เลิกศรัทธา, Syn. defect, desert
be beyond a joke(idm) เลิกเล่นสนุก, See also: เอาจริงเอาจังเกินไป, เลิกตลก, Syn. be past a joke
be beyond caring(idm) เลิกสนใจ, See also: ไม่สนใจ, Syn. be past caring
be off one's hands(idm) เลิกรับผิดชอบ, See also: หมดภาระ, หยุดรับภาระ, Syn. be on
be off with(phrv) กำจัด, See also: เลิก, หยุด, Syn. be on with
be off(phrv) เลิก, See also: ล้มเลิก
be off(phrv) เลิกงาน, See also: หมดหน้าที่, ทำงานเสร็จ, ทำหน้าที่เสร็จแล้ว, Syn. get off, stay off
be off(phrv) หยุดใช้ยา, See also: เลิกใช้ยา, หยุดยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abdicate(vi, vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butt out(vi, slang) เลิกยุ่งกับคนอื่น, Syn. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation
latch[แลทชฺ] (vi) เลิกโต
wind up(vt) เลิกกิจการ
เลิกงาน(n) เลิกงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解雇する[かいこする, kaikosuru] (vt) เลิกว่าจ้าง
เรอกุโตะ[かいこする] (n, vi, vt, modal, ver) เลิกกันในฉบับ ภาษา ประเทศ โอซาว่า, See also: S. เรกุโตะ
終業[しゅうぎょう, shuugyou] เลิก(งาน, เรียน)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
止める[やめる, yameru] TH: เลิก  EN: to end (vt)
諦める[あきらめる, akirameru] TH: เลิกรา  EN: to abandon
洗う[あらう, arau] TH: เลิก

German-Thai: Longdo Dictionary
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, Syn. auf jeden Fall
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
kündigen(vt) |kündigte, hat gekündigt| ยกเลิก เช่น das Geschäft kündigen
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
kümmern sich um etw./jmdn.(vt) |kümmerte, hat gekümmert, sich um etw./jmdn.| ดูแล, ให้ความเอาใจใส่ เช่น Wer kümmert sich um deine Kinder nach der Schule? ใครดูแลลูกของเธอหลังโรงเรียนเลิก
ausgehen(vi) |geht aus, ging aus, ist ausgegangen| ดับ, ทำให้สิ้น, ยกเลิก, ยุติ เช่น Nachdem er mich viel geschumpfen hatte, ging mir die Geduld aus. หลังจากที่เขาด่าฉันซะมากมาย ความอดทนของฉันก็มลายหายไป
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top