ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลอะเทอะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลอะเทอะ-, *เลอะเทอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะเทอะ(v) be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลอะเทอะว. เปรอะเปื้อน เช่น ขุดดินมือเลอะเทอะ กินข้าวหกเลอะเทอะ, เลเพลาดพาด เช่น วางข้าวของไว้เลอะเทอะ, โดยปริยายหมายความว่า เลื่อนเปื้อน, เหลวไหล, ไม่ได้เรื่อง, เช่น คนเมาพูดจาเลอะเทอะ, โบราณใช้ว่า เลอะเพอะ ก็มี.
เขรอะ, เขลอะเลอะเทอะ เช่น รองเท้าเปื้อนโคลนเขลอะ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
เลอะเทอะ[loethoe] (adj) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน[loethoe proe peūoen] (v, exp) EN: be stained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined, coarse

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
slop(vt) ทำเลอะ,ทำหก,ทำเปื้อน,ทำให้เลอะเทอะ
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
smudge(vt) ทำให้เลอะเทอะ,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้มีมลทิน
snivel(vi) พูดเลอะเทอะ,สั่งน้ำมูก,ร้องฟูมฟาย

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top