ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลอะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลอะ-, *เลอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะ(adj) dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai Definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
เลอะ(v) make a mess, See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: ฝุ่นแป้งเลอะอยู่เป็นหย่อมๆ บนเครื่องประทินโฉมราคาแพงเหล่านั้น, Thai Definition: เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
เลอะ(v) make a mess, See also: be dirty, be filthy, be soiled, mess up, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: ฝุ่นแป้งเลอะอยู่เป็นหย่อมๆบนเครื่องประทินโฉมราคาแพงเหล่านั้น, Thai Definition: เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆแฉะๆ มีลักษณะเละ
เลอะเทอะ(v) be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน
เลอะเลือน(v) become blurred, See also: be unclear, be confused, Syn. หลง, ลืม, หลงลืม, Example: ปู่แกเลอะเลือนมากแล้วเพราะอายุที่มากขึ้น, Thai Definition: มีความทรงจำที่ยุ่งเหยิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลอะว. เปื้อน เช่น เสื้อเลอะเขม่า หน้าเลอะหมึก, เปรอะไปด้วยสิ่งเปียก ๆ แฉะ ๆ มีลักษณะเละอย่างโคลนเลน เช่น ย่ำโคลนขึ้นบ้านเลอะหมด, เรี่ยรายกระจัดกระจายไปทั่วอย่างไม่มีระเบียบ เช่น วางข้าวของไว้เลอะเต็มห้อง, โดยปริยายหมายความว่า วุ่นวายสับสน เช่น เรื่องนี้ชักเลอะกันใหญ่ ผ้าดอกเลอะ
เลอะหลง ๆ ลืม ๆ เช่น พูดจาเลอะ อายุมากแล้วชักจะเลอะ.
เลอะเทอะว. เปรอะเปื้อน เช่น ขุดดินมือเลอะเทอะ กินข้าวหกเลอะเทอะ, เลเพลาดพาด เช่น วางข้าวของไว้เลอะเทอะ, โดยปริยายหมายความว่า เลื่อนเปื้อน, เหลวไหล, ไม่ได้เรื่อง, เช่น คนเมาพูดจาเลอะเทอะ, โบราณใช้ว่า เลอะเพอะ ก็มี.
เลอะเลือนว. หลง ๆ ลืม ๆ, ฟั่นเฟือน, เช่น พอแก่ตัว ความจำเลอะเลือน.
เขรอะ, เขลอะเลอะเทอะ เช่น รองเท้าเปื้อนโคลนเขลอะ.
หลงใหลเลอะเลือน, มีสติเฟือน, เช่น คนแก่มักหลงใหล กินแล้วก็ว่าไม่ได้กิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะ[loe] (adv) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion  FR: en désordre
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
เลอะเทอะ[loethoe] (adj) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน[loethoe proe peūoen] (v, exp) EN: be stained
เลอะเลือน[loe leūoen] (v, exp) EN: become blurred

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muddy(adj) เลอะโคลน, See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน, Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy, Ant. dry, barren

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antler(แอนทฺ' เลอะ) n. กิ่งเขากวาง. -antlered adj.
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
bumble(vt) ทำผิด,ทำเสีย,ทำเลอะเทอะ
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top