ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลว-, *เลว*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กระหลั่ว(adj, slang) เลว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลว(adj) bad, See also: base, vile, evil, wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: หากเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลว เราก็จะไม่เห็นถึงความสว่างของสังคมภายนอกเลย
เลว(v) be bad, See also: be sinful, be wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประเมินค่าพฤติกรรมที่ทำไปแล้วว่าดีหรือเลว พร้อมให้เหตุผลประกอบ
เลวทราม(v) be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาเลวทรามแค่ไหนที่อาศัยบารมีพ่อเกะกะระรานชาวบ้าน
เลวทราม(adj) bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาไม่เคยสำนึกในการกระทำอันเลวทรามของเขาเลย
เลวทราม(adv) basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวร้าย(v) be bad, See also: be evil, be immoral, be wicked, be depraved, Syn. ไม่ดี, ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ทราม, Example: ถึงผู้หญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอก็ยังรักลูกของเธออยู่, Thai Definition: มีนิสัยไม่ดีมากๆ
เลวทรามต่ำช้า(adv) basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
เลวทรามต่ำช้า(adj) bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: คนเลวทรามต่ำช้าอย่างเขาสมควรได้รับโทษแล้ว
เลวทรามต่ำช้า(v) be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: แม้ว่าเขาจะเลวทรามต่ำช้าขนาดไหน ผมก็ยังยินดีจะค้อมหัวให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลวว. มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น กระดาษเลวเขียนหมึกแล้วซึม
เลวสามัญ เช่น ทหารเลว ไพร่เลว
เลวต่ำ, ทราม, เช่น มารยาทเลว.
เลวก. รบ, รบศึก, มักใช้เข้าคู่กับคำ รบ เป็น รบเลว.
เลว(ละเวง) ว. ฟุ้งไป
เลวเสียงอื้ออึง.
เลวูโลสน. ฟรักโทส.
ทรพลเลวทราม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระหลั่วเลว [ศัพท์วัยรุ่น]
Levuloseเลวูโลส [การแพทย์]
Lewey's Bodyเลวีบอดี [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลว[lēo] (v) EN: be bad ; be sinful ; be wicked  FR: être méchant
เลว[lēo] (n) EN: bad ; evil ; vile ; wicked   FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เลว[lēo] (n) EN: poor ; bad ; inferior ; base  FR: mauvais ; médiocre ; piètre ; inférieur
เลวกว่า[lēo kwā] (adj) FR: pire ; inférieur
เลวทราม[lēosām] (adj) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable  FR: ignoble ; sordide
เลวที่สุดในจำนวนนั้น[lēo thīsut nai jamnūan nan] (xp) EN: the worst of the lot
เลวมาก[lēo māk] (adj) EN: nefarious
เลวร้าย[lēorāi] (v) EN: be bad
เลวร้ายที่สุด[lēorāi thīsut] (adj) EN: worst-case  FR: pire
เลวลง[lēo long] (v, exp) FR: empirer ; se détériorer

English-Thai: Longdo Dictionary
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject(adj) ต่ำช้า, See also: เลวทราม
abominable(adj) เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful
atrocious(adj) เลวมาก, See also: แย่มาก
bad(adj) เลว, See also: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย, Syn. wicked, immoral, Ant. moral
badly(adv) เลว, See also: แย่, Syn. poorly, wrongly, Ant. well
base(adj) ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
corrupt(vi) เสื่อมทราม, See also: เลวลง
change for the worse(idm) แย่ลง, See also: เลวร้ายยิ่งขึ้น
despicable(adj) เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean
diabolic(adj) เลวร้ายที่สุด, See also: โหดร้ายที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
bad(แบด) adj. เลว,ร้าย, Syn. evil, Ant. upright -Conf. bade, ill
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean, Ant. noble -Conf. basis
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

German-Thai: Longdo Dictionary
gar nicht übel(phrase) ไม่เลวเลยนี่, ใช้ได้นี่

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top