ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลยกำหนด

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลยกำหนด-, *เลยกำหนด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลยกำหนด[V] be overdue, See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy, Syn. ไม่ทันเวลา, เลยเวลา, ช้า, Example: งานที่มีความยืดหยุ่น สามารถทำต่อได้ ถึงแม้ว่าจะเลยกำหนดมาแล้ว, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Collecting the debts is being delayed.การเเก็บหนี้ มันเลยกำหนดมานานแล้วนะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- It's just 2 weeks overdue.เพิ่งเลยกำหนดมาแค่สองอาทิตย์เอง Chapter One 'Genesis' (2006)
You were taking them, weren't you?ต้นฉบับการ์ตูน เลยกำหนดส่งแล้ว Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
The package is time sensitive,so,if it expires,we're all dead.ของจำกัดเวลาไว้ ถ้าเลยกำหนด เราตายหมู่แน่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
By the way, isn't she past her due date already?อ้อ พระสนมซงเลยกำหนดคลอดแล้วไม่ใช่รึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
It is now ten days past Concubine Song's due date.นี้มันก็สิบวันแล้วนะที่เลยกำหนดกำนดคลอดของพระสนมซง Lee San, Wind of the Palace (2007)
And ask the respondent to stipulate that the articles of incorporation state the ownership as follows:ร้องขอให้จำเลยกำหนดเงื่อนไข การแบ่งสรรปันส่วนของบริษัท The Social Network (2010)
The payment standing past due,เลยกำหนดชำระมาแล้ว The Thing in the Pit (2010)
Long overdue.เลยกำหนดมานานแล้ว Great and Unfortunate Things (2010)
Blood type, "B" negative.ยกเว้นไข้รากสาดใหญ่ ซึ่งเลยกำหนดมา 17 วันแล้ว Olivia (2010)
Miss Phelan, the presses are heating up. We needed Miss Myrna 30 minutes ago.คุณเฟแลน แท่นพิมพ์ร้อนขึ้นเรื่อยๆ "คุณเมอร์น่า"เลยกำหนดส่งมาครึ่งชม.แล้ว The Help (2011)
Your arrival is long overdue.การมาถึงของเจ้าเลยกำหนดไปนานแล้ว Counter Attack (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top