ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรื่อยเจื้อย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื่อยเจื้อย-, *เรื่อยเจื้อย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เรื่อยเจื้อย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เรื่อยเจื้อย*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อยเจื้อย[ADV] garrulously, See also: endlessly, ceaselessly, Syn. เลื้อยเจื้อย, Example: คุณตาพูดเรื่อยเจื้อยจนคนฟังหลับหมด, Thai definition: อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อยเจื้อยว. อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย, เลื้อยเจื้อย ก็ว่า.
เลื้อยเจื้อยว. อาการที่พูดยืดยาวแต่มีสาระน้อย, เรื่อยเจื้อย ก็ว่า.
สะเปะสะปะว. ไม่ตรงเป้า เช่น ชกต่อยสะเปะสะปะ, ไม่ตรงทาง เช่น คนเมาเดินสะเปะสะปะ, ไม่เป็นระเบียบ เช่น นอนแขนขาก่ายกันสะเปะสะปะ, อาการที่พูดเลอะเทอะเรื่อยเจื้อยไม่มีประเด็น เช่น พูดสะเปะสะปะ.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blether[VI] พูดโง่ๆ หรือเรื่อยเจื้อย, Syn. blather
gab[VI] พูดเรื่องไร้สาระ, See also: พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. chat, twaddle, Ant. keep silent
gab[N] การพูดเรื่องไร้สาระ, See also: การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย
garrulous[ADJ] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดมาก, Syn. chatty, gabby, talkative, Ant. quiet, silent
maunder[VI] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง, Syn. digress, depart, Ant. proceed
maunder[VT] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดไร้จุดหมาย, พูดไม่รู้เรื่อง
maunderer[N] คนพูดเรื่อยเจื้อย
rave[VI] พูดเพ้อเจ้อ, See also: พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. rant, jabber
rave[VT] พูดเพ้อเจ้อ, See also: พูดเรื่อยเจื้อย, Syn. rant, jabber

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top