ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียน-, *เรียน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จึงเรียนมาเพื่อทราบ(vi, adv, colloq) Please be informed accordingly
มีการเรียนดี(n, vt, org) การเรียนดี
ลาพักการเรียนleave off the study
สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนคลาสนี้(n, vi, vt, modal, verb, adj, adv, prep, conj, pron) สิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนคลาสนี้
หวัดดีครับเรียนที่ใหนครับ(n, vi, vt)
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
奉告[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] เรียนให้ทราบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียน(v) inform, See also: report, address, Example: เขาหาจังหวะเหมาะๆ เพื่อเข้าพบเจ้านาย แล้วเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: บอกให้ผู้ใหญ่ หรือนายทราบ
เรียน(v) salutation of a letter as a conventional greeting, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายอย่างเป็นทางการ ใช้ขึ้นต้นจดหมายราชการ และจดหมายธุรกิจทั่วไป
เรียน(v) learn, See also: study, Example: นิสิตจากแต่ละคณะกำลังเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค, Thai Definition: ศึกษาเพื่อให้เจนใจจำได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
เรียนจบ(v) graduate, Syn. จบ, จบการศึกษา, Example: เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีที่แล้ว, Thai Definition: ศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร
เรียนต่อ(v) further study, See also: continue to study, Syn. ศึกษาต่อ, Example: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย, Thai Definition: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
เรียนถาม(v) ask, See also: inquire, question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน
เรียนรู้(v) study, See also: learn, read up, mug up, Syn. ศึกษา, ทำความเข้าใจ, Example: ผู้ซื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังจะซื้อ
เรียนเชิญ(v) invite, Example: ประธานสภาเกษตรกรไทยได้เรียนเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
เรียนพิเศษ(v) take extra tutorial class, Example: เด็กสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษกันทุกคน เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนดีๆ ให้ได้
เรียนหนังสือ(v) study, See also: learn, be in school, be educated, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังอย่างสูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนหนังสือให้เก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงเมื่อไม่สมความปรารถนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียนก. เข้ารับความรู้จากผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ, เช่น เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้, ฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ เช่น เขาเรียนแก้พัดลมด้วยตนเอง
เรียนบอก, แจ้ง, (มักใช้แก่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าหรือเสมอกัน) เช่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เรียนผู้อำนวยการว่ามีคนขอพบ
เรียนคำขึ้นต้นจดหมายหรือที่ใช้ในการจ่าหน้าซองในหนังสือราชการที่เขียนถึงบุคคลทั่วไป หรือจดหมายส่วนตัวที่บุคคลธรรมดาเขียนถึงกันเพื่อแสดงความนับถือ.
เรียนใช้เป็นคำประกอบหน้ากริยาอื่นเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น เรียนถาม เรียนเชิญ.
เรียนปฏิบัติก. ขอหารือต่อผู้ใหญ่ เช่น เรียนปฏิบัติมาเพื่อโปรดพิจารณาแนะนำ.
เรียนผูกต้องเรียนแก้ก. รู้วิธีทำก็ต้องรู้วิธีแก้ไข, รู้กลอุบายทุกทาง ทั้งทางก่อและทางแก้.
เรียนรู้ก. เข้าใจความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ์.
เรียนลัดก. เรียนตามหลักสูตรเร่งรัดเพื่อให้จบเร็วกว่าปรกติ.
ปากต่อปากเรียนโดยการบอกด้วยปากเปล่า (มักใช้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learning, Nonmasteryเรียนรู้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียน[rīen] (v) EN: learn ; study  FR: étudier ; apprendre ; assimiler
เรียน[rīen] (v) EN: inform ; report  FR: informer ; rapporter
เรียน...[rīen ...] (n) EN: Mr. x ; Dear Mr. x  FR: avec les salutations de ... ; cher “x”
เรียนขึ้นใจ[rīen kheunjai] (v, exp) EN: learn by heart  FR: apprendre par coeur
เรียนคุณ...[rīen khun ...] (n, exp) EN: My dear ...   FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
เรียนคุณนาย[rīen khunnāi] (n, exp) EN: Dear Madam  FR: Chère Madame
เรียนจบ[rīenjob] (v) EN: graduate  FR: obtenir son diplôme
เรียนต่อ[rīentø] (v) EN: further study ; continue to study  FR: prolonger ses études
เรียนถาม[rīenthām] (v) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions  FR: demander ; questionner
เรียนท่านสมาชิก[rīen than samāchik] (xp) FR: cher(s) membre(s)

English-Thai: Longdo Dictionary
nerdy(adj, slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, See also: nerd, geek
hooky(n, jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, Syn. truant Brit.
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, Syn. play truant Brit.
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
school(n) โรงเรียน
wanna(vt, colloq) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, Syn. want to
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apt(adj) เฉลียวฉลาด, See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ, Syn. quick
audit(vt) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต, Syn. sit in
audit(vi) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
bone(vi) เรียนอย่างหนัก, See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
be behind(phrv) เรียนรู้ช้า
con(vt) ศึกษา, See also: เรียนรู้
cut one's teeth on(idm) เรียนรู้หรือทำบางสิ่งเมื่ออายุน้อยมาก
get down to a fine art(phrv) เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ อย่างสมบูรณ์หรือครบถ้วน
get of(phrv) เรียนรู้วิธีทำ (บางสิ่ง), Syn. get into, get out of
get off(phrv) เรียนรู้, See also: ศึกษา, Syn. have off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
algerian(แอลจี' เรียน) adj. ซึ่งเกี่ยวกบ Algeria. ชาวอัลจีเรีย (Algerine)
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi, vt) เรียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
進学[しんがく, shingaku] TH: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย  EN: going on to university (vs)
教わる[おそわる, osowaru] TH: เรียนจาก
学ぶ[まなぶ, manabu] TH: เรียน
同学年[どうがくねん, dougakunen] TH: เรียนชั้นปีเดียวกัน  EN: same year in school
習う[ならう, narau] TH: เรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับทักษะ เช่น การใช้พู่กัน การเรียนภาษา  EN: to learn

German-Thai: Longdo Dictionary
Schüler(n) |der, pl. Schüler| นักเรียน, See also: die Schülerin
Schule(n) |die, pl. Schulen| โรงเรียน
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง, See also: ein
indem(konj) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
jaใช่ เช่น Studieren Sie Jura? - Ja. คุณเรียนกฎหมายใช่ไหม - ใช่, See also: A. nein
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน, See also: sich immatrikulieren
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
Lehrbuch(n) |das, pl. Lehrbücher| หนังสือเรียน

French-Thai: Longdo Dictionary
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., Syn. étudier, métier
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: regarder
Image:
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur., See also: apprendre
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
learn(vt) เรียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top