ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เริ่ม

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เริ่ม-, *เริ่ม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประโยคเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ และฉันก็ยังเป็นลูกคนเดียว ฉันเติบโตมากับต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คลองและโคน เพราะพ่อกับแม่ มีที่ดิน ที่สวน จนฉันโตมาได้ 8 ขวบ ถึงย้ายมาในเมือง ได้ย้ายโรงเรียน ฉันมีเพื่อนมากขึ้น ฉันเป็นคนร่าเริง และยิ้มเก่ง ที่สำคัญฉันชอบพูดคุย จนบางครั้งเคยถูกคุณครูดุ แต่ในบางครั้งฉันก็มีมุมสงบ นั้นคือตอนที่ฉันเครียด ฉันไม่พูดคุยกับใครเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปได้ด้วยดี ทั้งครอบครัว เพื่อน ... พวกเขาคือทุกอย่างในชีวิตฉัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เริ่มต้น[ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มต้น[V] begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
เริ่มแรก[ADV] (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก[ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
เริ่มใหม่[V] restart, Syn. เริ่มต้นใหม่, Example: โครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยเริ่มใหม่ในปี 2544, Thai definition: ตั้งต้นหรือเริ่มกระทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เริ่มกิจการ[V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เริ่มก. ตั้งต้นมี เป็น หรือลงมือกระทำ.
เริ้มว. สั่นไปทั้งตัว เช่น ตัวสั่นเริ้ม, เทิ้ม ก็ว่า.
เริ่มต้นก. ตั้งต้น, ขึ้นต้น, เช่น เขาเริ่มต้นถักเสื้อตัวใหม่แล้ว ครูเริ่มต้นแต่งคำประพันธ์.
เริ่มแรกว. แรกเกิดขึ้น, ตั้งแต่ต้น, เช่น งานเริ่มแรกของเขาคือรับราชการ เริ่มแรกที่สร้างหมู่บ้านยังไม่มีวัด, แรกเริ่ม ก็ว่า.
ขึ้น ๑เริ่ม เช่น ขึ้นหนุ่ม ขึ้นบรรทัดใหม่
ขึ้น ๑เริ่มเดินหมากตัวนั้น ๆ เป็นครั้งแรก ใช้ในการเล่นหมากรุกเป็นต้น เช่น ขึ้นขุน ขึ้นโคน
เข้า ๑เริ่ม เช่น เข้าเรียน, เริ่มทำงาน เช่น โรงเรียนเข้า, เริ่มอยู่ในภาวะ เช่น เข้าโรงเรียน เข้าทำงาน.
จับเริ่ม เช่น จับเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นไป
ตั้งเริ่ม, เริ่มมี, เช่น ตั้งครรภ์ ตั้งเค้า ตั้งท้อง.
รุก ๑เริ่มดำเนินการโดยวางแผนล่วงหน้า เช่น ทำงานในเชิงรุกเพื่อพัฒนาองค์กร นโยบายเชิงรุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
startupเริ่มงานเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
co-initialเริ่มต้นร่วมกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
restartเริ่มทำต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auto-restartเริ่มทำต่ออัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turgescentเริ่มบวม, เริ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primordiumเริ่มเกิด [มีความหมายเหมือนกับ initial ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
restartเริ่มทำต่อ
เริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
Autonomicityเริ่มต้นทำงานได้เอง [การแพทย์]
Febrile Onset, Acuteเริ่มอาการด้วยไข้เฉียบพลัน [การแพทย์]
Labour, Onset ofเริ่มต้นการคลอด [การแพทย์]
Maturity, Duringเริ่มอาการหลังเป็นสาวแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hike!เริ่มได้! Hothead (2001)
Yeah.เริ่มนะ Open Water 2: Adrift (2006)
Make it count.เริ่มนับได้เลย You're Undead to Me (2009)
Start typing.เริ่มพิมพ์ High Infidelity (2012)
Go.เริ่มBear on a Stage (2012)
Go.เริ่ม Whiplash (2014)
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Happy hour signing off.ชั่วโมงแห่งความสุขได้เริ่มแล้ว The Great Dictator (1940)
Wait a minute. We have a social call to make here.เดี๋ยวๆ เราจะเริ่มที่นี่ The Great Dictator (1940)
Are we ready to start?เราพร้อมแล้วเริ่มเลยไหม The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริ่ม[v.] (roēm) EN: begin ; start ; commence ; lead   FR: commencer ; débuter ; se mettre à
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjakān) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up   
เริ่มด้วย[v. exp.] (roēm dūay) FR: commencer par
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize   FR: commencer ; débuter
เริ่มต้น[adj.] (roēmton) EN: initial ; first ; beginning ; primary ; incipient ; introductory   FR: initial
เริ่มตั้งแต่[X] (roēm tangtaē ) FR: à partir de
เริ่มทำงาน[v. exp.] (roēm thamngān) EN: clock in/on   
เริ่มปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (roēm patibat nāthī) EN: take up office   
เริ่มเวลา ...[v. exp.] (roēm wēlā ...) FR: commencer à (+ heure)
เริ่มแรก[adj.] (roēmraēk) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original   

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[INT] เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), See also: คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก
aggress[VI] เริ่มทะเลาะ, See also: เริ่มก่อเรื่อง, เริ่มต่อสู้
aggressive[ADJ] เริ่มต่อสู้, See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน
arrive[VI] เริ่มต้น, See also: เริ่ม
aspirate[VT] เริ่มหรือจบด้วยเสียงลมหายใจ
attack[VI] เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น
advance towards[PHRV] เริ่มเข้าสู่สภาพ, See also: กลายเป็น
awake to[PHRV] ตระหนักถึง, See also: เริ่มเข้าใจ, Syn. wake to
began[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ begin, See also: เริ่มต้น, เริ่ม, Syn. start
begin[VI] เริ่ม, See also: เริ่มต้น, Syn. start, Ant. finish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
apheresis(อะเฟอ'รีซิส) n. การขาดอักษรหรือขาดเสียงตอนเริ่มต้นคำ เช่น account เป็น count. -apheretic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน,เป็นมูลฐาน,แรกเริ่ม
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
commence(vi,vt) เริ่มต้น,ริเริ่ม
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
embarkation(n) การลงเรือ,การขึ้นเครื่องบิน,การเริ่มดำเนินการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
go into labourเริ่มเจ็บครรภ์
take upเริ่มหันมาสนใจ
To get your act together (slang ) เริ่มทำตัวให้เหมาะสม หรือทำอะไรได้เรื่องได้ราว หรือทำตัวให้เข้ารูปเข้าลอย หรือเตรียมตัวให้พร้อม ex. Get dressed, Molly, get your act together. The show will begin at 9 p.m., so we really need to go. He thought i needed to get my act together if i wanted to win.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
じりじり[じりじり, jirijiri] (colloq) เริ่มหมดความอดทน, เสียงนาฬิกาปลุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
始業[しぎょう, shigyou] (n ) เริ่มงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
zunächstเริ่มแรก
einschlafen(vi) |schlief ein, ist eingeschlafen| หลับ เริ่มนอนหลับ
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
in Kraft tretenเริ่มเป็นผล, เริ่มใช้ได้ เช่น Das neue Gesetz tritt übernächtes Jahr in Kraft.

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top