ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เยอะแยะ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยอะแยะ-, *เยอะแยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยอะแยะ[ADV] many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai definition: มากเหลือหลาย, ถมไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Here there's plenty to eat and drink. Bring your friend too.'ที่นี่มีของกินเยอะแยะ พาเพื่อนมาด้วยนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Especially when they come from so far away and have so much to talk about.โดยเฉพาะเมื่อเพื่อน มาไกลแสนไกล... ...และมีเรื่องพูดเยอะแยะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And you do have a lot to talk about haven't you?นายมีเรื่องจะพูดเยอะแยะ ไม่ใช่เรอะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A lot of people made plans before the war. Like George Zip.คนวางเเผนก่อนสงคราม กันเยอะแยะ อย่างจอร์จ ซิป Airplane! (1980)
And just slicing up too many specimens.คุณต้องแล่ศพตั้งเยอะแยะ Day of the Dead (1985)
Now, here you come... here you come with a whole new set of charts... and graphs and records.แต่พอคุณมาถึงที่นี่ คุณก็เอาชาร์ต.. เอากราฟ เอาบันทึกอะไรมาเยอะแยะ Day of the Dead (1985)
So long as there's you and me and maybe some other people, we could start over, start fresh, get some babies.เยอะแยะ ตราบที่ยังมีคุณมีผม และคนอื่นๆ เราเริ่มกันใหม่ได้ สร้างโลกใบใหม่ Day of the Dead (1985)
They're just false alarms. You get a lot of them in the labyrinth.เป็นสัญญาณเหลอก เขาวงกตมียังงี้เยอะแยะ Labyrinth (1986)
Lick your hand.ตอนที่พวกคุณอยู่ที่นี่ พวกเราเล่นเกมส์กันเยอะแยะ มาเล่นเกมส์พวกนั้นกันเถอะ Full House (1987)
I've got a lot of ideas.ผมมีไอเดียเยอะแยะเลยครับ Dirty Dancing (1987)
There's a lot of lot of kids in.เด็กเยอะแยะเต็มไปหมด Rambo III (1988)
- He makes so many of them!- ก็ถึงได้สร้างคนพวกนี้มาซะเยอะแยะ Rambo III (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of   FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[adv.] (yoeyae loēi) EN: plenty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galore[ADV] มากมาย, See also: เยอะแยะ, Syn. abundant
plentiful[ADJ] มากมาย, See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ, Syn. ample, copious, fruitful, Ant. rare, scanty
jillion[SL] มากมาย, See also: เยอะแยะ
skillion[SL] มากมาย, See also: เยอะแยะ
several[ADJ] หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious,abundant
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance

English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top