ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เม็ดเลือดแดง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เม็ดเลือดแดง-, *เม็ดเลือดแดง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็ดเลือดแดง(n) erythrocyte, See also: red blood corpuscle, Example: ธาตุเหล็กเป็นสารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
red blood corpuscle; erythrocyteเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corpuscle, red blood; erythrocyteเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocyte; corpuscle, red bloodเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythropeniaเม็ดเลือดแดงน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikilocyteเม็ดเลือดแดงผิดรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erythrocytesเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Erythrocytes, Abnormalเม็ดเลือดแดงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Anemia, Hemolytic, Microangiopathicเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก [การแพทย์]
Anemia, Microangiopathicเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก [การแพทย์]
Anemia, Nonspherocytichemolytic, Congenitalเม็ดเลือดแดงแตกเรื้อรัง [การแพทย์]
Beef RBC Suspensionเม็ดเลือดแดงของวัว [การแพทย์]
Blood Cells, Ox Redเม็ดเลือดแดงของวัวตัวผู้ [การแพทย์]
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Elliptocytosis, Hereditaryเม็ดเลือดแดงรีกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Erythrocyte Countเม็ดเลือดแดง,การนับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[metleūat daēng] (n, exp) EN: red bood cell ; erythrocyte  FR: globule rouge [m] ; hématie[f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erythrocyte(n) เม็ดเลือดแดง, Syn. red blood cell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts -agglutinate v.
hemoglobin(ฮีมะโกล'บิน) n. สารสีแดงของเม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่นำออกชิเจนจากปอดสู่เนื้อเยื่อ, See also: hemoglobic, hemoglobinous adj.
macrocyte(แมค'ระไซทฺ) n. เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
red blood celln. เม็ดเลือดแดง,, Syn. erythrocyte

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top