ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เม็ดเลือดขาว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เม็ดเลือดขาว-, *เม็ดเลือดขาว*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
เม็ดเลือดขาวwhite blood cell

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leucocyte; corpuscle, white bloodเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corpuscle, white blood; leucocyteเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
white blood corpuscle; leucocyteเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocyte, basophilicเม็ดเลือดขาวเบโซฟิล [มีความหมายเหมือนกับ basophil ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basophilic leucocyteเม็ดเลือดขาวเบโซฟิล [มีความหมายเหมือนกับ basophil ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blast Cellsเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน,เซลล์ของบลาสต์,เซลล์อ่อน [การแพทย์]
Blastic Transformationเม็ดเลือดขาวสูง [การแพทย์]
Granulocytopeniaเม็ดเลือดขาวลดต่ำ, [การแพทย์]
Leucocytesเม็ดเลือดขาว, เม็ดโลหิตขาว [การแพทย์]
Leucocytosisเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้น, เม็ดเลือดขาวมาก, ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก [การแพทย์]
Leukemia, Lymphocytic, Acuteเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท์มากเกินไปเฉียบพลัน [การแพทย์]
Leukocyte Countเม็ดเลือดขาว, การนับ [การแพทย์]
Leukocyte Poor Bloodเม็ดเลือดขาวเหลืออยู่น้อย [การแพทย์]
Leukocytes, Concentratedเม็ดเลือดขาวเข้มข้น [การแพทย์]
Leukocytic Infiltrationเม็ดเลือดขาวกระจายอยู่ทั่วไป [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดเลือดขาว[metleūat khāo] (n, exp) EN: white blood cell ; leukocyte  FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
blood celln. เม็ดโลหิตแดงหรือเม็ดเลือดขาว
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
leukopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อย
lymphocytesมีจำนวนมากประมาณ 20-50 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล แบ่งย่อยได้อีก 2 พวก คือ 1. T cell มีหน้าที่เกี่ยวกับ cellular immjunization 2. B cell มีหน้าที่เกี่ยวกับ humoral immunization
monocyteมีจำนวนมากประมาณ 2-10 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล ทำหน้าที่จับกินและทำลายเชื้อ หรือ particle ขนาดใหญ่ โดยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งแปลกปลอม (แมคโครฟาจ)
neutrophilsเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งทำหน้าที่จับกินทำลายแบคทีเรียมีมากที่สุดประมาณ 60-75%

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top