ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เมื่อไร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมื่อไร-, *เมื่อไร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อไร(ques) when, Syn. ขณะใด, เวลาใด, Example: เมื่อไรเราถึงจะมีโอกาสแบบเขาบ้าง
เมื่อไร(adv) when, See also: whenever, Example: เขาบอกกับชาวบ้านว่า ถ้าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อไร ทุกคนจะอยู่อย่างสงบและทำกินในพื้นที่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมื่อไร[meūarai] (x) EN: when ?  FR: quand ?
เมื่อไร[meūarai] (adv) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time
เมื่อไรก็ได้[meūarai kødāi] (x) EN: anytime ; whenever ; at any time  FR: n'importe quand ; quel que soit le moment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
when(pron) เมื่อไรที่
whenas(conj) เมื่อไรก็ตาม, Syn. whenever
whenever(conj) เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whensoever
whenever(adv) เมื่อไรก็ตาม
whensoever(conj) เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whenever
whensoever(adv) เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ ทุกโปรแกรม ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
when(เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น
whenas(เวนแอซฺ') conj. เมื่อไร
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?
whensoever(เวนไซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
when(adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร
whenever(con, adv) เมื่อไรก็ตาม
whensoever(con, adv) เมื่อไรก็ตาม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top