ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เมา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมา-, *เมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมา(v) be drunk, See also: be intoxicated with drinks, be tipsy, be plastered, be drunken, be legless, be inebriated, Syn. มึนเมา, Example: ผมเมาจนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้, Thai Definition: มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา
เมา(v) be affected by motion sickness, See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.), Example: หากรู้สึกเมาคลื่น ให้มองออกไปไกลๆ สุดสายตา อย่ามองคลื่น, Thai Definition: มีอาการคลื่นเหียน
เมา(n) child's mattress, See also: a loosely stuffed bed for children, Syn. ฟูก, ที่นอน, เบาะ, Example: มีแต่เด็กไม่เดียงสายังนอนอยู่ในเมาะเท่านั้น, Thai Definition: ที่นอนทำคล้ายฟูก แต่ยัดนุ่นหลวมๆ สำหรับเด็ก
เมายศ(v) be intoxicated with rank, See also: be dopey with rank, Syn. บ้ายศ, หลงยศ, หลงอำนาจ, บ้าอำนาจ
เมายา(v) be drugged, See also: be doped, Syn. ติดยา, Example: เด็กวัยรุ่นเมายากันอยู่บนแฟลต
เมารถ(v) be carsick, Example: คุณยายไม่ได้ไปไหนกับใครๆ เพราะคุณยายเมารถ กลัวจะเป็นการสร้างความรำคาญให้คนอื่น, Thai Definition: มีอาการคลื่นเหียนอาเจียนเนื่องจากการนั่งรถ
เมารี(n) female peafowl, See also: peahen, Syn. โมรี, นกยูงตัวเมีย, Count Unit: ตัว
เมาลี(n) topknot, See also: chignon, tuft or lock of hair left on the crown of the head, Syn. เมาฬี, จอม, ยอด, ผมจุก
เมาดิบ(v) pretend to be drunk, See also: pretend to be tipsy, Syn. แกล้งเมา, Thai Definition: ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า, Notes: (ปาก)
เมามัน(v) frantic, See also: be frenzy, be lunatic, be insane, Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด, Example: เขารู้สึกเมามันในการเชียร์มวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมาก. อาการที่มึนจนลืมตัวขาดสติเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยาเป็นต้น เช่น เมาเหล้า เมากัญชา, มีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนเพราะโดยสารเรือ รถ เครื่องบิน เป็นต้น เช่น เมาเรือ เมารถ เมาเครื่องบิน, ลุ่มหลงจนลืมตัวเพราะมียศมีอำนาจเป็นต้น เช่น เมายศ เมาอำนาจ.
เมาคลื่นก. มีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนในเวลาที่เรือโดยสารถูกคลื่นในทะเล.
เมาดิบก. ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า.
เมามันก. บ้าคลั่ง.
เมามัวว. หลงละเลิง, มัวเมา ก็ว่า.
เมามายก. เมามาก.
เมายศก. ถือตัวว่ามียศ.
เมารีน. นกยูงตัวเมีย.
เมาลีน. จอม, ยอด, ผมจุก, เขียนเป็น เมาฬี ก็มี, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระเมาลี.
เมาหมัดก. มีอาการมึนงงเพราะเคยถูกชกหนัก ๆ มาแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hangoverเมาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mouseเมาส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mouseเมาส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouseเมาส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mouseเมาส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mouseเมาส์ [คอมพิวเตอร์]
mouseเมาส์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Mao, Tse-tung, 1893-1976เมา, เซตุง, ค.ศ.1893-1976 [TU Subject Heading]
Mice (Computers)เมาส์ [TU Subject Heading]
Decompression Sicknessเมาความกดอากาศ,การลดความกดดัน,โรค,โรคที่เกิดจากการลดความดันของบรรยากาศ [การแพทย์]
Drunkennessเมา [การแพทย์]
mouseเมาส์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลที่ใช้ร่วมกับจอภาพ เมื่อผู้ใช้เคลื่อนเมาส์ ตัวชี้เมาส์บนจอภาพจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางและความเร็วที่สัมพันธ์กัน รับเข้าข้อมูลโดยเลือกข้อมูลบนจอภาพด้วยการคลิกปุ่มบนเมาส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motion Sicknessเมาคลื่น; เมารถ; เมาขึ้นเขา; การเคลื่อนที่, การเมา; เมาการเคลื่อนไหว; เมารถเมาเรือ; เมาความสูง; อาการเมาคลื่น; เมาเวลาเดินทาง; เมาเครื่องบิน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (v) FR: avoir le mal de
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาคลื่น[mao khleūn] (v, exp) EN: be seasick  FR: avoir le mal de mer
เมามาย[maomāi] (v, exp) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated  FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
เมารถ[mao rot] (v, exp) EN: be carsick
เมาส์[mao] (n) EN: (computer) mouse  FR: souris (d'ordinateur) [f]
เมาส์คอมพิวเตอร์[mao khømphiūtoē] (n) EN: computer mouse  FR: souris d'ordinateur [f]
เมาหนัก[mao nak] (x) EN: blind drunk  FR: ivre mort
เมาหสุรา[mao surā] (v, exp) FR: être ivre de boisson

English-Thai: Longdo Dictionary
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), Syn. mouse pad
smashed(adj, slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Syn. very drunk
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
hammered(adj) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
blotto(adj) เมามาก
be lit up(idm) เมา (คำไม่เป็นทางการ), Syn. tank up
be strung out(phrv) อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมายา
carsick(adj) เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์
crocked(adj) เมา (คำสแลง), Syn. drunk, intoxicated
drunk(adj) เมา, See also: มึนเมา, Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
fired(adj) เมา (แสลง), See also: drunk; inebriated
get drunk(phrv) เมา
high(adj) เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง), Syn. drunk, inebriated, intoxicated, Ant. clearheaded, sober, unintoxicated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airsick(แอร์' ซิค) adj. เมาเครื่องบิน. -airsickness n. (ill with airsickness)
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
befuddle(บิฟัด'เดิล) {befuddled,befuddling,befuddles} vt. ทำให้เมา,ทำให้สนเท่ห์, See also: befuddler n. befuddlement n.
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s

English-Thai: Nontri Dictionary
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมา
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมา
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
carsick(adj) เมารถ
carsickness(n) อาการเมารถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catch a buzz(slang) เมาเหล้าหรือเมายา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酔っ払う(P);酔払う;酔っぱらう[よっぱらう, yopparau] (vi) เมา (สุรา)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] TH: เมา  EN: to get drunk
出来上がる[できあがる, dekiagaru] TH: เมาแอ๋  EN: to be very drunk

German-Thai: Longdo Dictionary
versoffen(adj, adv, slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: A. bewusst, Syn. betrunken
blau(adj, slang) เมา, Syn. betrunken
klicken(vt) |klickte, hat geklickt| คลิ๊ก, กดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์คอมพิวเตอร์ เช่น Klicken Sie hier!

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top