ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฟ่ย

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฟ่ย-, *เฟ่ย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เฟ่ย (adj slang ) ไม่ได้เรื่อง ไม่ดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is just a damn joke.ไม่ตลกแล้วนะเฟ่ย Trollhunter (2010)
Hey, that's my cousin you're chatting about.เฮ้ย พวกมึงกำลังพูกถึงญาติกูอยู่นะเฟ่ย Attack the Block (2011)
- Trust, I can do it.- กูทำได้นะเฟ่ย Attack the Block (2011)
This is England, there ain't no FBI.FBI เหรอ ที่นี่อังกฤษนะเฟ่ย มี FBI ซะที่ไหนล่ะ Attack the Block (2011)
Get off me!ปล่อยสิเฟ่ย Attack the Block (2011)
Yao Fei is still out there.เหยา เฟ่ย ยังอยู่ข้างนอกนั้น The Odyssey (2013)
He has plans for me and you that involve Yao Fei.เขามีเครื่องบิน สำหรับ ฉันกับคุณ มันเกี่ยวข้องกับ เหยา เฟ่ย The Odyssey (2013)
Why was Yao Fei on the island in the first place?ทำไมเยาเฟ่ยมาทั้นี่ตั้งแต่แรก Unfinished Business (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top