ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพ้อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ้อ-, *เพ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อ(v) speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai Definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เพ้อ(v) rave, See also: be delirious, Example: สารกระตุ้นประสาททำให้ผู้ป่วยเพ้อ กระวนกระวาย หายใจลำบาก และชีพจรเต้นเร็ว, Thai Definition: พูดโดยไม่มีสติ
เพ้อฝัน(adj) fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai Definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน(v) fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อเจ้อ(v) drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อคลั่ง(v) be mad, See also: be crazy, be crazed, be insane, be morbid, Syn. บ้าคลั่ง, คลุ้มคลั่ง, Example: นักโทษบางรายเพ้อคลั่ง เพราะมีความเครียดมาก, Thai Definition: พูดแบบไม่มีสติอย่างอาการของคนบ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพ่อว. ใช้ประกอบหลังคำ อย่า เป็น อย่าเพ่อ หมายความว่า ห้ามไม่ให้กระทำในขณะนั้น เช่น อย่าเพ่อกิน, พึ่ง เพิก หรือ เพิ่ง ก็ว่า.
เพ้อก. พูดโดยไม่มีสติ, พูดโดยไม่รู้ตัว, เช่น คนไข้เพ้อ.
เพ้อฝันก. คิดฝันอย่างลม ๆ แล้ง ๆ.
เพ้อเจ้อว. พล่าม, อาการที่พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ, อาการที่พูดพล่ามจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ.
เพ้อเจ้อกฐินบกว. ชักช้า, เรื่องมาก, ยืดเยื้อ, เยิ่นเย้อกฐินบก ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
เพ้อ[phoē] (v) EN: drivel ; rave
เพ้อคลั่ง[phoēkhlang] (v) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid  FR: être fanatique
เพ้อคลั่ง[phoēkhlang] (adj) EN: delirious ; deranged ; unhinged
เพ้อฝัน[phoēfan] (v) EN: fancy ; imagine
เพ้อฝัน[phoēfan] (adj) EN: fanciful ; imaginary
เพ้อเจ้อ[phoējoē] (v) EN: drivel ; blather ; babble ; prate  FR: délirer ; divaguer

English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n, vi, vt) เพ้อเจ้อ, See also: also written as blether
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial(adj) ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, Syn. imaginery, unreal
delirious(adj) เพ้อเพราะพิษไข้ (ทางการแพทย์)
dream(vt) ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream(vi) ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
fanciful(adj) เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
wool-gathering(idm) ฝันกลางวัน, See also: เพ้อเจ้อ
imaginative(adj) เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary
romantic(adj) เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
starry-eyed(adj) เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy
visionary(adj) เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
calenture(แคล'เลนเชอะ) n. ภาวะไข้สูงและมีอาการเพ้อ
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism, egotism, self-esteem, notion, Ant. modesty, diffidence
delirious(ดิเลอ'เรียส) adj. เพ้อ,พูดเพ้อ,คุ้มคลั่ง, See also: deliriousness n. ดูdelirious

English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj เพ้อฝัน, ฝันลมๆ) แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
delirious(adj) เพ้อ,คลั่ง,คุ้มคลั่ง,บ้า
delirium(n) การเพ้อ,ความคุ้มคลั่ง,ความเพ้อคลั่ง
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top