ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพ่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ่ง-, *เพ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ่ง(v) stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. พิศ, จ้องดู, เพ่งพิศ, เพ่งพินิศ, Example: ฉันพยายามเพ่งเข้าไปในห้องมืดว่ามีอะไรอยู่, Thai Definition: ใช้ตาจ้องดู เล็งดู
เพ่งดู(v) gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai Definition: จ้องมองดูด้วยตา
เพ่งพิศ(v) stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. เพ่งพินิศ, พิศดู, Example: ผมเริ่มเพ่งพิศตำรวจคนนั้นเป็นพิเศษเพราะตำรวจนายนั้นวางตัวไม่เหมาะสม, Thai Definition: เพ่งดู, แลดูโดยเจาะจง
เพ่งมอง(v) look fixedly at, See also: watch attentively, Syn. เพ่ง, เพ่งดู, พิศดู, Example: เขาพยายามเพ่งมองเปลวเทียนเพื่อฝึกสมาธิ, Thai Definition: ใช้ตามองดูอย่างเจาะจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพ็งว. เต็ม เช่น วันเพ็ง.
เพ่งก. จ้องดู, เล็งดู, (ใช้แก่ตา) เช่น เพ่งสายตา เพ่งหนังสือ
เพ่งเจาะจง.
เพ่งกสิณก. มุ่งเฉพาะอารมณ์ภายใน (ทางใจ).
เพ่งพิศก. ดูด้วยความพินิจพิเคราะห์.
เพ่งเล็งก. มุ่งจะเอา, มุ่งจะติโทษ, มุ่งถึง.
เพ็งแพวน. ผักแพว. [ดู แพว (๑)].
แพ่งเพ่ง, ตรวจดู, พิจารณา.
ส่องเพ่งมอง เช่น ส่องกล้อง, เล็ง เช่น ส่องปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seekเพ่งเล็ง, ค้นหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ่ง[pheng] (v) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp  FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
เพ่งสมาธิ[pheng samāthi] (v, exp) EN: concentrate  FR: se concentrer
เพ่งเล็ง[phengleng] (v) EN: have an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark  FR: viser ; scruter ; chercher à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concentrate(vi) เพ่งความสนใจ
concentrate at(phrv) มุ่งไปที่, See also: เพ่งเล็งไปที่
fix(vt) จ้อง (ตา), See also: เพ่ง ความสนใจ, Syn. focus, direct
focus(vt) เพ่งความสนใจ, See also: สนใจ, Syn. concentrate, spotlight
focus(vt) ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน, See also: เพ่ง, เล็ง, โฟกัส, Syn. zoom in, centre
gaze at(phrv) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze(vi) เพ่ง, See also: เพ่งมอง, จ้องมอง, Syn. stare, gape, Ant. glance
mark for(phrv) เพ่งเล็ง, See also: มุ่งหมาย, มุ่งความสนใจที่
pore(vi) เพ่ง, See also: จดจ่อหรือมีสมาธิกับบางสิ่ง
stare(vi) จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe, wa
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub, center, eye, heart -pl. focuses, foci
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare, gape
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(vi) เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
eye(vt) มองดู,แลเห็น,มองเห็น,จ้อง,เพ่งดู
focus(vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
level(vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ
look(vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า
mark(vt) ทำเครื่องหมาย,สังเกต,เพ่งเล็ง,บันทึก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
眺める[ながめる, nagameru] TH: เพ่งพินิจ  EN: to gaze at

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top