ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพื่อน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อน-, *เพื่อน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เพื่อนปุก(n) ทอม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dawg[ด๊อก] (pron, slang) เพื่อน
มิตรปฏิรูปก์(n) เพื่อนไม่แท้, เพื่อนปลอม, คนที่แสร้งเป็นมิตร

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อน(n) friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนกิน(n) fair-weather friend, See also: false friend, Ant. เพื่อนตาย, Example: แม่ติงว่าอย่าหวังพึ่งพาอาศัยอะไรจากเพื่อนกินเลย, Thai Definition: เพื่อนที่คบหาสมาคมด้วยเมื่อมีเงินเลี้ยงดูเท่านั้น
เพื่อนชาย(n) boyfriend, Example: หล่อนตัดสินใจหนีตามเพื่อนชายซึ่งเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือน, Thai Definition: เพื่อนเพศชายที่สนิทสนมชอบพอกัน
เพื่อนซี้(n) close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
เพื่อนตาย(n) real friend, See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need, Ant. เพื่อนกิน, Example: เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้
เพื่อนฝูง(n) friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนยาก(n) chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
เพื่อนรัก(n) valued friend, See also: bosom friend, close friend, Example: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ, Count Unit: คน
เพื่อนแท้(n) true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก, Ant. เพื่อนกิน, Example: เพื่อนแท้นั้นหายาก เราควรรักษาไว้ให้ดี, Count Unit: คน
เพื่อนบ้าน(n) neighbor, See also: neighbour, Example: รอบๆ ถิ่นที่อยู่ของข้าพเจ้า นอกจากไร่สวนของเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีสุสานของชาวจีนอยู่อีกแห่งหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อนน. เพื่อนทั่ว ๆ ไป เช่น พวกเพื่อน ๆ.
เพื่อนน. ผู้ชอบพอรักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก, ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก.
เพื่อนส. คำใช้แทนคำว่า เขา หรือ ท่าน ในอาการที่เป็นกันเอง.
เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากน. ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี, (มักใช้แก่คู่ผัวตัวเมีย), เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ ก็ว่า.
เพื่อนคู่หูน. เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน.
เพื่อนต่างเพศน. เพื่อนที่ไม่ใช่เพศเดียวกัน.
เพื่อนตายน. เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์หรือยอมตายแทนกันได้.
เพื่อนบ้านน. ผู้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน.
เพื่อนฝูงน. เพื่อนที่รู้จักมักคุ้นกัน.
เพื่อนยากน. เพื่อนในยามทุกข์ยาก, เพื่อนร่วมทุกข์ยาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
companionเพื่อน, เพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อน, Example:

Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน

ประโยชน์ของ Peer assist:

1. เมื่อเริ่มงาน กิจกรรม โครงการ และเมื่อต้องการคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

2. เมื่อพบปัญหาที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเคยประสบแล้วในอดีต

3. เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น เป็นเวลานานแล้ว

4. เมื่อกำลังวางแผนทำโครงการที่กลุ่มอื่นเคยทำสำเร็จลุล่วงแล้ว

การเรียนรู้แบบ Peer assist ทำได้โดย:

1. สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการทำ Peer assist เพื่ออะไร ปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือคืออะไร

2. แลกเปลี่ยนแผนการทำ Peer assist ให้ทีมงานอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไข เพื่อหาผู้ที่รู้ในปัญหาดังกล่าว

3. กำหนด Facilitator ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. กำหนดตารางเวลาของ Peer assist เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาพอที่จะทำบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

5. เชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีทักษะที่หลากหลาย ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ Peer assist ดำเนินได้ดีกับคน 6-8 คน อย่าให้มีกลุ่มใหญ่เกิน เพราะจะทำให้ไม่โอกาสได้แสดงความเห็นหรือประสบการณ์

6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ กล่าวคือ การทำ Peer assist นั้นจะต้องมองให้ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าที่จะใช้คำตอบสำเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง

7. วางแผนเวลาสำหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ)

8. สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

9. วางแผนเหตุการณ์เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องและการรับฟัง

9.1 ให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงแผนงานที่ต้องการทำ

9.2 สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยได้ซักถามในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

9.3 ให้ทีมผู้ช่วยได้นำเสนอมุมมองความคิด เพื่อให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ นำสิ่งที่ได้ฟังไปวิเคราะห์

9.4 ใช้สำหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บรรณานุกรม:

"Peer Assist" [Online]. Available:http://www.kstoolkit.org/Peer+Assists. Assessed 20110209.

Collison, Chris and Parcell, Geoff. 2004. "Learning from your peers - somebody has already done it". Learning to Fly. Oxford : Capstone.

Dixon, Nancy M. 2000. Peer assist : guidelines for practice. [Online]. Available: http//www.commonknowledge.org/userimages/resources_peer_assist_guidellines+.pdf. accessed 20110210.

"Peer Assist: ผู้ช่วย (ที่) จำเป็น." 2554. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://kumalek.spaces.live.com/blog/cns! A18BD56D493E53F8!659.entry. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554. [การจัดการความรู้]

Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Neighborhoodsเพื่อนบ้าน [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนกิน[pheūoen kin] (n, exp) EN: fair-weather friend ; false friend
เพื่อนคนไทย[pheūoen khon Thai] (n, exp) EN: Thai friend  FR: ami thaï [m] ; amie thaïe [f]
เพื่อนคู่หู[pheūoen khūhū] (n, exp) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend
เพื่อนชาย[pheūoenchāi] (n) EN: boyfriend ; budy ; pal  FR: petit ami [m]
เพื่อนซี้[pheūoen sī] (n, exp) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy  FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนต่างเพศ[pheūoen tāng phēt] (n, exp) EN: friend of opposite sex
เพื่อนตาย[pheūoen tāi] (n, exp) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal
เพื่อนทางจดหมาย[pheūoen thāng jot māi] (n) EN: penpal  FR: correspondant
เพื่อนนักเรียน[pheūoen nakrīen] (n, exp) EN: schoolmate  FR: copain d'école [m] ; copine d'école [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อน
homie(n) เพื่อนบ้าน, คนในละแวกเดียวกัน เช่น It was time to ask one of my homies which way to go. We asked a homie, and he pointed up to the hill, and we were off., Syn. neighbour
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(n) เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
boyfriend(n) เพื่อนชาย, See also: แฟน, คู่รัก, Syn. sweetheart, Ant. girlfriend
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว, Ant. groomsman
bud(n) เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
buddy(n) เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow
chum(n) เพื่อนร่วมห้อง, Syn. roomate
chum(n) เพื่อนสนิท, Syn. close friend
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้นเรียน
cohort(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. partner, ally, companion
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate, co-worker, partner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
ami(เอมี') n., (pl. amis) fr. เพื่อน abbr. acutemyocardial infarction
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
dude[ดู๊ด] (slang) เพื่อน
next door neighbor(phrase) เพื่อนบ้านประตูถัดไป
penfriend['penfrend] (n) เพื่อนทางจดหมาย แต่ไม่เคยพบหน้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
同僚[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ダチン子[だちんこ, dachinko] (n) เพื่อน
親友[しんゆう, shinyuu] (n) เพื่อนสนิท
nakama[なかま, nakama] (n) เพื่อนสนิท
友達[ともだち, tomodachi] (n) เพื่อน
友達[ともだち, tomodachi, tomodachi , tomodachi] (n) เพื่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
Kumpel(n) |der, pl. Kumpel| เพื่อนสนิท, คู่ซี้ (ความหมายคล้ายกับคำ buddy ในภาษาอังกฤษ)
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อน
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Freundschaft(n) |die, pl. Freundschaften| สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน เช่น eine Freundschaft beenden
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: Auf Wiedersehen!, Syn. Ciao!

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, Ant. nouveau
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
voisin(n) |m| เพื่อนบ้าน
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top