ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพิ่ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิ่ม-, *เพิ่ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต(n, phrase) Work Development with Quality Management System and Productivity

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิ่มทวี(v) multiply, See also: increase, redouble, Example: ความต้องการที่ดินและไม้เพื่อใช้สอยและเป็นสินค้าก็ได้เพิ่มทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว, Thai Definition: มากเป็นทวีขึ้น
เพิ่มเติม(v) add, See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach, Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม, Example: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่, Thai Definition: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
เพิ่มจำนวน(v) increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
เพิ่มมากขึ้น(v) increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น(adv) more and more, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: พนักงานต่างบ่นว่าเครื่องที่ซื้อมาไม่พอใช้ ต้องซื้อเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพ(v) increase efficiency, See also: increase effectiveness, Example: บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจำหน่าย, Thai Definition: เพิ่มความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ(v) increase efficiency, See also: increase effectiveness, Example: บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจำหน่าย, Thai Definition: เพิ่มความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิ่มก. ทำให้มากขึ้น.
เพิ่มพูนก. เติมให้มากยิ่งขึ้น, เสริมให้มากยิ่งขึ้น, เช่น เพิ่มพูนศรัทธา เพิ่มพูนบารมี.
เพิ่มเติมก. เสริมหรือเติมของที่มีอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีมากหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ศึกษาเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม.
ขึ้น ๑เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี ขึ้นค่าตัว ราคาขึ้น ภาษีขึ้น
งอก ๑เพิ่มปริมาณมากขึ้น (ใช้เฉพาะของบางอย่าง) เช่น เงินงอก แผ่นดินงอก เนื้องอก
ทดเพิ่ม
เป็นเงาตามตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน.
แปรผันเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน มี ๒ กรณี คือ แปรผันโดยตรง และ แปรผันแบบผกผัน.
โปะเพิ่ม, ทุ่ม, เช่น โปะเงินลงไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rated-upเพิ่มอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write upเพิ่มค่า [การบัญชี]
Accommodative Powerเพิ่มกำลังปรับสายตาให้พอเหมาะ, การเพิ่มความโค้งหรือป่องออกของเลนซ์ตา [การแพทย์]
Additiveเพิ่มฤทธิ์, ออกผลร่วมกัน, รวม, มากขึ้น [การแพทย์]
Additive Effectเพิ่มผลทวีคูณ [การแพทย์]
Chain Growthเพิ่มความยาว [การแพทย์]
Cholinergic Sympathticเพิ่มการหลั่งเหงื่อ [การแพทย์]
Colonizeเพิ่มจำนวน,พำนักอาศัย [การแพทย์]
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Filling Pressureเพิ่มแรงประจุ [การแพทย์]
Hyperthermiaเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิ่ม[phoēm] (v) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand  FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มการผลิต[phoēm kān phalit] (v, exp) EN: step up production ; increase production  FR: augmenter la production
เพิ่มขึ้น[phoēmkheun] (v) EN: increase ; accelerate  FR: accroître ; augmenter ; élever
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ[phoēm kheun reūay-reūay] (v, exp) EN: grow on  FR: s'imposer peu à peu
เพิ่มทวี[phoēm thawī] (v, exp) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance
เพิ่มทุน[phoēm thun] (v, exp) EN: increase the capital stock ; increase the share capital
เพิ่มปุ๋ย[phoēm pūi] (v, exp) EN: apply additional manure ; apply fertilizer  FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
เพิ่มพูน[phoēmphūn] (v) EN: accumulate  FR: accumuler ; parfaire
เพิ่มพูนความรู้[phoēmphūn khwāmrū] (v, exp) FR: accumuler des connaissances
เพิ่มพูนวิชาความรู้[phoēmphūn wichā khwāmrū] (v, exp) EN: increase one's knowledge  FR: accroître ses connaissances ; parfaire son savoir

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, Syn. tidal wave

Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, See also: A. oxidizing agent
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerate(vt) เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. expedite, speed up, quicken, Ant. slow, decelerate
accelerate(vi) เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว
accredit(vt) แต่งตั้ง, See also: เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้, Syn. authorize, give credentials to, certify
accrue(vi) เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
activate(vt) เพิ่มอำนาจการดูดซับ, See also: เพิ่มความสามารถในการดูดซับ
add(vi) เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add(vt) เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
advance(vt) เพิ่มขึ้น, See also: เพิ่ม
advance(vi) เพิ่มขึ้น, See also: เพิ่ม
affix(vt) เพิ่มเติม, See also: เติมเข้าไป, Syn. add, append

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
accrete(vi, vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
accretion(n) การเพิ่ม,การรวม
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
add to(phrv) เพิ่ม, เพิ่มพูน, เสริม, Syn. increase
spike(vt) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด(ราคา,อัตรา), See also: A. dim

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง
増強[ぞうきょう, zoukyou] (vt) เพิ่มและทำให้แข็งแรงขึ้น
追加[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] TH: เพิ่มเติม  EN: to annex
増やす[ふやす, fuyasu] TH: เพิ่ม  EN: to add
増やす[ふやす, fuyasu] TH: เพิ่มให้มากขึ้น  EN: to increase
加える[くわえる, kuwaeru] TH: เพิ่ม  EN: to append
深まる[ふかまる, fukamaru] TH: เพิ่มมากขึ้น  EN: to heighten
増す[ます, masu] TH: เพิ่มขึ้น
増える[ふえる, fueru] TH: เพิ่มขึ้น  EN: to increase (vi)
加わる[くわわる, kuwawaru] TH: เพิ่มขึ้น  EN: to increase
高まる[たかまる, takamaru] TH: เพิ่มมากขึ้น  EN: to rise

German-Thai: Longdo Dictionary
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง, See also: zusätzlich, Syn. außerdem
verdoppeln(vt) |verdoppelte, hat verdoppelt| ทำให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
etw. verdoppelt sichสิ่งนั้นๆเพิ่มหรือใหญ่กลายเป็นสองเท่า
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, Syn. ausdehnen
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen, Syn. still sein
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
ausschließlich(adj, adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: A. einschließlich, Syn. ohne
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น
erhöhen(vt) |erhöhte, hat erhöht| เพิ่ม, ทำให้สูงขึ้น เช่น den Preis erhöhen, Steuern erhöhen

French-Thai: Longdo Dictionary
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top