ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฝ้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฝ้า-, *เฝ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝ้า(v) have an audience with/of, Syn. เข้าเฝ้า, Example: พวกเราจะได้เฝ้าองค์ท่านอย่างใกล้ชิด, Thai Definition: ไปหาเจ้านาย
เฝ้า(v) keep an eye on, See also: watch, guard, Syn. เฝ้าดู, Example: นายต้องเฝ้าผู้ต้องหาไว้อย่าให้คลาดสายตา, Thai Definition: เอาใจใส่มุ่งดูไม่ให้คลาดสายตา
เฝ้าดู(v) observe, See also: look at, watch, keep an eye on, monitor, view, Syn. เฝ้า, สอดส่อง, Example: ชาวบ้านที่มากราบไหว้หลวงพ่อมักจะเฝ้าดูอากัปกิริยาของหลวงพ่อตลอดเวลา, Thai Definition: คอยดูหรือมองไว้ไม่ให้คลาดสายตา
เฝ้ารอ(v) wait, See also: await, Syn. เผ้าคอย, รอ, คอย, Example: ผู้เล่นละครแสดงได้ประทับใจคนดูสมกับที่เฝ้ารอ, Thai Definition: มุ่งรออยู่
เฝ้าคอย(v) wait, See also: await, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ลูกแมวที่หิวโซเหล่านี้ กำลังเฝ้าคอยการกลับมาของแม่, Thai Definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
เฝ้าคอย(v) expect, See also: wait, anticipate, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ทุกคนรวมทั้งฉันที่เฝ้ารอพระอาทิตย์ตกหลังเขาด้วยความอดทนแต่สุดท้ายเมฆมาบังเห็นเพียงลำแสงที่ลอดก้อนเมฆ เพียงแค่นี้หรือที่พวกเราเฝ้าคอย, Thai Definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
เฝ้าถาม(v) question closely, See also: keep an asking, Example: แม่เฝ้าถามอาการป่วยของลูกสาวจากแพทย์เจ้าของไข้, Thai Definition: เพียรถาม
เฝ้ามอง(v) look at, See also: look, glance, take a look/glance, Syn. เฝ้าดู, สอดส่อง, Example: เขาเฝ้ามองที่รั้วบ้านเธอทุกเช้า หวังจะได้เห็นเธอออกจากบ้าน, Thai Definition: มุ่งดูอย่างเอาใจใส่
เฝ้ายาม(v) to be on sentry, See also: keep watch, keep vigil over, Syn. ดูแลรักษา, ตรวจตรา, คุ้มครองรักษา, Example: นายสิบและพลตำรวจต่างแย่งกันไปเฝ้ายามที่เรือนจำ, Thai Definition: ระมัดระวังรักษาเหตุการณ์ในยามกลางคืน
เฝ้าแหน(v) be on guard against, See also: defend, watch over, be in attendance, Example: เวลาที่เจ้านายเข้าบรรทม จะต้องมีนางกำนัลเฝ้าแหนภายนอกเสมอ, Thai Definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฝ้าก. ระวังดูแล, รักษา, เช่น เฝ้าไข้ เฝ้าขโมย เฝ้าบ้าน
เฝ้ามุ่งทำแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เฝ้าถาม เฝ้าแต่ร้องไห้
เฝ้าจ้องดู, คอยดู, เช่น นั่งเฝ้าโทรทัศน์ตลอดวัน
เฝ้าไปพบ, ไปหา, ใช้แก่สมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราช และหม่อมเจ้า.
เฝ้าคอยก. รอคอย, คอยด้วยใจจดใจจ่อ.
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก. ไปพบ, ไปหา, ใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
เฝ้าทูลละอองพระบาทก. ไปพบ, ไปหา, ใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
เฝ้ายามก. เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา.
เฝ้าศพก. อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพในงานศพ.
เฝ้าแหน(–แหนฺ) ก. อยู่แวดล้อมที่นั้น, เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monitorเฝ้าระวัง, การตรวจสอบ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้า[fao] (v) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on  FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าคอย[faokhøi] (v) EN: wait ; await ; look forward to ; expect  FR: attendre
เฝ้าดู[faodū] (v) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view  FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้าถาม[faothām] (v) EN: question closely  FR: interroger
เฝ้าบ้าน[fao bān] (v, exp) EN: watch over the house ; take care of the house  FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้ามอง[faomøng] (v) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance  FR: observer
เฝ้ายาม[faoyām] (v) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over  FR: garder ; surveiller
เฝ้ารอ[faorø] (v) EN: wait ; await  FR: attendre
เฝ้าระวัง[fao rawang] (v, exp) EN: guard against ; be on the alert ; monitor
เฝ้าแหน[faohaēn] (v) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance  FR: être sur ses gardes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
await(vt) รอคอย, See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ, Syn. wait for, expect, anticipate
await(vi) รอคอย, See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ
be on guard(phrv) เฝ้าระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. put on
be onto(phrv) เฝ้าบอก, See also: คอยบอก, ขอร้อง, Syn. go on at
guard(vt) เฝ้ายาม, See also: ดูแล, รักษาความปลอดภัย, Syn. watch, look after, keep an eye on, Ant. forsake, disregard
have an eye for(idm) เฝ้าดูบางคนหรือบางสิ่ง
have one's eye on(idm) เฝ้าดู
on the watch for(idm) ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง, See also: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
keep an eye on(idm) เฝ้าดู, See also: เฝ้ามอง
keep in sight(idm) เฝ้ามอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
concierge(คอนซีแอจ) n. คนเฝ้าประตู
death watchn. การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
gnome(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย์,ขอมดำดิน
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guard(vt) เฝ้า,ระวัง,รักษา,ป้องกัน,ปกป้อง,เตรียมพร้อม,คุ้มกัน,พิทักษ์
invigilate(vi) เฝ้าดู,ควบคุม,สอดส่อง,คุมสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
楽しみ[たのしみ, tanoshimi] (adv) เฝ้ารอเพื่อสนุกกับ....(ที่จะมาถึง)

German-Thai: Longdo Dictionary
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top