ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นเพื่อน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นเพื่อน-, *เป็นเพื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นเพื่อน(v) accompany, Example: ส่วนใหญ่นางงามมีพี่เลี้ยงเดินทางเป็นเพื่อน, Thai Definition: ด้วยกัน เช่น เดินทางเป็นเพื่อน
เป็นเพื่อน(v) be a friend, Syn. เป็นมิตร, Ant. เป็นศัตรู, Example: ถึงแม้จะอยู่คนละโรงเรียนแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นเพื่อนว. อาการที่อยู่ด้วยหรือไปด้วยเพื่อให้มีความอุ่นใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion  FR: accompagner ; tenir compagnie
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: be a friend  FR: être ami

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close to someone(idm) เข้ากันดีกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, สนิทสนมกับ
consort with(phrv) เป็นเพื่อนกับ, See also: คบค้ากับ, คบกับ
get along(phrv) เป็นเพื่อนกันได้, See also: เป็นมิตร, เข้ากันได้ดี, Syn. get along with, get on, get on with
get on(phrv) เป็นมิตรกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, Syn. get along, get along with
hang about(phrv) เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang around(phrv) เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
hang round(phrv) เป็นเพื่อนกับ, See also: สนิทสนมกับ
in with(idm) เป็นเพื่อนกับบางคน, See also: มีอิทธิพลต่อ, มีความสำคัญต่อ
livable(adj) เป็นเพื่อนกันได้, See also: อยู่รวมกันได้, Syn. companionable
liveable(adj) เป็นเพื่อนกันได้, See also: อยู่รวมกันได้, Syn. companionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable, friendly, affable, Ant. reserved, distant
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง

German-Thai: Longdo Dictionary
befreundet(adj, adv) เป็นเพื่อนกัน เช่น Lange schon war ich mit ihm befreundet und es war mir schon immer klar gewesen, dass ich nicht viel von ihm wußte.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top